Ny rapport: Miljontals människor påverkas av klimatförändringar

Ny forskning från 26 institutioner visar att klimatförändringar redan har en betydande påverkan på folkhälsan och innebär en stundande akut hälsosituation globalt.