nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Parisavtalet har öppnat upp för tekniker som manipulerar klimatet, bland annat genom att utsläpp av växthusgaser kan balanseras mot kolsänkor och reduktion av gaser i atmosfären. FOTO: Nasa

Ny rapport: Miljontals människor påverkas av klimatförändringar

Ny forskning från 26 institutioner visar att klimatförändringar redan har en betydande påverkan på folkhälsan och innebär en stundande akut hälsosituation globalt.

  • Annons 1

Forskningsresultaten, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften the Lancet, redogör för de sätt som klimatförändringar redan i dag negativt påverkar hälsan hos människor över hela världen.

– Lancet Countdown-rapporten, som är den första i en serie årsrapporter om klimat och hälsa, tydliggör vilken påverkan som klimatförändringar har på människors hälsa idag, säger Maria Nilsson, som är forskare vid Umeå universitet och en av ledarna för en av fem arbetsgrupper i forsknings- och policyrapporten.

– Även om den generella bilden som rapporten visar är alarmerande så presenteras där också åtgärder som behövs för att motverka klimatförändringen, åtgärder som dessutom skulle få positiva effekter på folkhälsan i världen. De flesta länder tog tyvärr inte vara på sådana möjligheter när de i samband med Parisavtalet formulerade sina klimatmål, säger Maria Nilsson.

Enorma potentiella vinster för global hälsa

I rapporten är forskarna tydliga med att nödvändiga insatser mot klimatförändringar samtidigt erbjuder rejäla möjligheter för den globala hälsan.

De potentiella hälsofördelarna från klimatåtgärder är enorma och inkluderar möjligheter att minska luftföroreningar i särskilt drabbade städer, erbjuda dieter med förbättrade näringsvärden, säkerställa energi-, mat- och vattensäkerhet, och minska fattigdom samt sociala och ekonomiska ojämlikheter.

Trots omfattningen av de utmaningar som beskrivs i rapporten finns tydliga anledningar att vara optimistisk. Ett globalt momentum för att reducera utsläpp av växthusgaser håller på att byggas upp över en mängd olika sektorer, betydelsefulla trender som kan ge upphov till förbättrad luftkvalitet och rejäla fördelar för människors hälsa.

Detta är tydligast i de globala energi- och transportsektorerna, med exempelvis många nationella åtaganden att fasa ut kolkraften och snabb tillväxt av förnybar energi och eldrivna fordon.

Läs rapporten här.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer:

Låt oss satsa på en giftfri miljö

Sveriges kommuner och regioner behöver bättre förutsättningar för att jobba med miljökvalitsmålet Giftfri miljö. Nu har organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer skickat en gemensam skrivelse till miljö- och energidepartementet för att lyfta frågan.

Hälften av alla företag brister i förebyggande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser visar att över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nytt index mäter luftkvaliteten i europas städer

Vill du veta hur ren luften är där du bor? Nu lanserar Europeiska miljöbyrån ett index som bygger på 2 000 mätstationer runt om i Europa.
– Luftutsläppen är en osynlig mördare, sade EU-kommissionär Karmenu Vella i samband med att indexet släpptes.