nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Trots minskningen av djurpopulationerna så ökar bergsgorillorna i Rwanda. FOTO: Stephen November

Ny rapport: Antalet ryggradsdjur har halveras på 40 år

Läget för den biologiska mångfalden i världens skogar ser inte bra ut. Det visar Världsnaturfondens nya globala rapport.

  • Annons 1

Mellan år 1970 och 2014 har populationerna av ryggradsdjur i världens skogar i genomsnitt minskat med 53 procent. Tuffast har djuren som lever i de tropiska skogarna i bland annat Amazonas.

–  Den snabba minskningen av det genomsnittliga antalet djur i populationerna i skogen de senaste decennierna är ett akut varningstecken. Nu behöver vi beslutsfattare som tar krafttag för att skydda djur och natur. Och inte minst måste de se till att de får vara kvar även i framtiden, säger Vicki Lee Wallgren, chef för skog och arter, Världsnaturfonden WWF Sverige, i ett pressmeddelande.

Nytt sätt att mäta på

I samband med rapporten har WWF tagit fram ett nytt index för att mäta riskerna med den minskande biologiska mångfalden. Forest Specialist Index (FSI), fokuserar på de ryggradsdjursarter som är helt beroende av skog som livsmiljö.

I indexet ingår 455 populationer uppdelat på 268 arter över hela jorden. Och det är detta index som pekar på att 53 procent av alla skogslevande fåglar, däggdjur, groddjur dött ut mellan 1970 och 2014.

– En riktig och livskraftig skog är mer än bara träd. Därför är det viktigt att inte bara stirra sig blind på ett antal hektar skog utan att faktiskt också undersöka och förstå vilka arter som lever i och av den. Att inkludera biodiversitet som ett mått på skogens hälsa är ett viktigt steg att ta när skog ska värderas för olika ändamål, säger Olle Forshed, expert på tropisk skog WWF.

Inte endast avskogning som bov

Flera faktorer tros påverka djurpopulationerna. Att minska habitatförstöring, skogsförstörelse, olaglig handel med vilda djur och ohållbar jakt är enligt rapporten lika viktigt som att minska avskogningen.

– Ett viktigt budskap i rapporten är att det är mycket viktigt framöver att vi i arbetet med att bevara skogen faktiskt fokuserar på biologisk mångfald och skogens arter och inte bara skogens omfattning och mål för att stoppa avskogningen. Annars riskerar vi att få en mängd tomma skogar, alltså skogar där träden står kvar men mycket av djurlivet har gått förlorat, fortsätter Olle Forshed.

Viktiga åtgärder på problemet är enligt rapporten exempelvis att låta skogen generera nya träd av sig själv, jobba med ursprungsbefolkningar för att minska överutnyttjandet av djur och växter och få stopp på invasiva arter i skogarna.

Läs rapporten Below the Canopy här.

Läs mer: Drivmedelsbolaget Colabitoil får ny vice vd

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4