nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ny lagstiftning: energideklarationer

Riksdagen har fattat beslut om förändringar i lagen om energideklarationer. Från den 1 juli måste bland annat en byggnads energiprestanda anges i en tidningsannons.

  • Annons 1

Som en följd av att EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda har förändrats ändras även svensk lagstiftning. Den nya lagstiftningen säger bland annat att en energideklaration ska kunna visas upp och överlämnas vid försäljning och uthyrning och att en byggnads energiprestanda ska anges när en uthyres- eller säljesannons läggs ut i kommersiella medier som tidningar och hemsidor.

Boverket, Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, anger på sin hemsida att följande kommer att gälla när lagen trätt i kraft:

• Vid försäljning eller uthyrning ska energideklarationen kunna visas upp.

• Vid annonsering för försäljning eller uthyrning ska byggnadens energiprestanda anges.

• Deklarationen ska visas upp för intresserade nyttjanderättshavare och spekulanter.

• Energideklarationen ska överlämnas till varje ny ägare eller nyttjanderättshavare.

• Benämningen ”specialbyggnader” försvinner.

• Det ska alltid finnas en energideklaration för de byggnader som har en total användbar golvarea på 500 kvadratmeter som ofta besöks av allmänheten.

• De byggnadsägare som redan gjort en energideklaration får använda den för att uppfylla de ändringar som träder i kraft från 1 juli 2012.

• Besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras, med vissa undantag.

• Tillsynen av energideklarationer flyttas från kommuner till en ännu ej utsedd myndighet.

• Mer detaljerade bestämmelser till följd av ändringarna i lagen kommer under sommaren i den förordning som beslutas av regeringen och i Boverkets föreskrifter till förordningen.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Studie från Karlstads universitet brister i vetenskaplighet”

Nyligen presenterades en studie från Karlstads universitet som påstod att plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier hos gravida kvinnor. Studien är behäftad med brister som inte en vetenskaplig tidskrift borde ha accepterat, skriver Tekn Dr Lena Lundberg på PVC Forum – en sektorgrupp inom IKEM, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.