nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Ny lag bäddar för förnybart

I höst blir det lag på att elbolagen ska kunna erbjuda alla konsumenter timmätning. Det är en av pusselbitarna för att man som privatperson ska kunna tjäna pengar på att styra sin egen elförbrukning.

  • Annons 1

Enligt den nya lagen som börjar gälla från och med den 1 oktober, ska man som konsument kunna teckna elavtal där elen mäts per timme, utan att debiteras extra för det.

Tanken är dels att konsumenterna i framtiden ska kunna producera egen el och få betalt för det, dels att de ska kunna tjäna pengar på att styra sin elanvändning mot att förbruka mindre energi när elen är dyr och mer när det finns gott om el i ledningarna. Att tillgången varierar kommer nämligen att bli vardag när energisystemet ställs om från fossil till förnybar, mer väderberoende, energiproduktion. Då kommer konsumenterna att behöva anpassa sig efter tillgången i näten.

Kan välja rapportering

Elnätsföretagen kommer att kunna välja om de vill rapportera enligt dagens system för timmätta kunder, eller om de vill rapportera elkonsumenternas timvärden månadsvis. Även med en månadsvis rapportering kommer i förlängningen både elkonsumenterna och elhandlarna kunna ingå fördelaktiga elavtal som räknar av och tar hänsyn till när under dygnet som konsumenterna förbrukar elen.

Regeringen har också beslutat om ändringar i mätförordningen som styr hur elnätsföretagen ska mäta och rapportera.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer:

Låt oss satsa på en giftfri miljö

Sveriges kommuner och regioner behöver bättre förutsättningar för att jobba med miljökvalitsmålet Giftfri miljö. Nu har organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer skickat en gemensam skrivelse till miljö- och energidepartementet för att lyfta frågan.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hälften av alla företag brister i förebyggande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser visar att över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Nytt index mäter luftkvaliteten i europas städer

Vill du veta hur ren luften är där du bor? Nu lanserar Europeiska miljöbyrån ett index som bygger på 2 000 mätstationer runt om i Europa.
– Luftutsläppen är en osynlig mördare, sade EU-kommissionär Karmenu Vella i samband med att indexet släpptes.