nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Bioenergi
FOTO: Shutterstock

Ny iso-standard för hållbara biobränslen

Marknaden för biobränslen växer i allt snabbare takt. Nu har standardiseringsorganisationen Iso tagit fram en ny standard för att bedöma biobränslenas hållbarhet.

  • Annons 1

Intresset för bioenergi växer i takt med att fossil energi fasas ut. Enligt International Energy Agency, IEA, kan bioenergin komma att täcka 12 procent av det globala energibehovet på 15 års sikt.

Den nya standarden Hållbarhetskriterier för bioenergi SS-ISO 13065:2015, ger ett ramverk för att bedöma miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet för alla former av bioenergi. Målet med standarden är att ta fram tillförlitlig och tydlig information om bioenergins hållbarhet. Information som hjälper köpare och lagstiftare att jämföra mellan olika typer av bioenergi.

– Experterna har efter fem års arbete kunnat enas om ett dokument som har omfattande global förankring. Implementeringsfasen med praktisk användning tar nu vid, säger Hans Nordström, Ordförande WG3, ISO 13065.

Vara proaktiv

ISO 13065 ger en möjlighet att vara proaktiv när det gäller biobränsle och hållbarhet och inte vänta på lagstiftning, skriver Iso i ett pressmeddelande. Standarden kan användas av samtliga operatörer längs kedjan, från odlingssteget till slutanvändningen.

Nu har ett arbete påbörjats med att ta fram material som ska göra det lättare att använda standarden i praktiken. Ett första steg är att översätta standarden till svenska, men det finns även planer på att under 2016 göra en genomgång av svensk lagstiftning och vad som täcks genom den. Det finns också planer på att genomföra pilotstudier, olika former av checklistor och workshops på temat.

Här hittar du standarden

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.