nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Eluttag
Energieffektivisering går mer och mer mot att handla om effekt. FOTO: Shutterstock

Ny iso-standard för hållbara biobränslen

Marknaden för biobränslen växer i allt snabbare takt. Nu har standardiseringsorganisationen Iso tagit fram en ny standard för att bedöma biobränslenas hållbarhet.

  • Annons 1

Intresset för bioenergi växer i takt med att fossil energi fasas ut. Enligt International Energy Agency, IEA, kan bioenergin komma att täcka 12 procent av det globala energibehovet på 15 års sikt.

Den nya standarden Hållbarhetskriterier för bioenergi SS-ISO 13065:2015, ger ett ramverk för att bedöma miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet för alla former av bioenergi. Målet med standarden är att ta fram tillförlitlig och tydlig information om bioenergins hållbarhet. Information som hjälper köpare och lagstiftare att jämföra mellan olika typer av bioenergi.

– Experterna har efter fem års arbete kunnat enas om ett dokument som har omfattande global förankring. Implementeringsfasen med praktisk användning tar nu vid, säger Hans Nordström, Ordförande WG3, ISO 13065.

Vara proaktiv

ISO 13065 ger en möjlighet att vara proaktiv när det gäller biobränsle och hållbarhet och inte vänta på lagstiftning, skriver Iso i ett pressmeddelande. Standarden kan användas av samtliga operatörer längs kedjan, från odlingssteget till slutanvändningen.

Nu har ett arbete påbörjats med att ta fram material som ska göra det lättare att använda standarden i praktiken. Ett första steg är att översätta standarden till svenska, men det finns även planer på att under 2016 göra en genomgång av svensk lagstiftning och vad som täcks genom den. Det finns också planer på att genomföra pilotstudier, olika former av checklistor och workshops på temat.

Här hittar du standarden

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.