nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Företag får guide i mänskliga rättigheter

Idag lanserar regeringen en ny handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Den ska vara ett hjälpmedel för företag som arbetar mot länder med bristfällig lagstiftning på området.

  • Annons 1

Handlingsplanen är framtagen i dialog med över 100 företag, myndigheter och organisationer. Några av de frågeställningar som handlingsplanen ska svara på är: Hur kan företag jobba med mänskliga rättigheter, vad ska man tänka på, vilka är förväntningarna på svenska företag?

Enligt regeringen kommer svensk export att rikta sig allt mer mot tillväxtmarknader i Asien, Afrika och Latinamerika. Det är där framtidens tillväxt sker och där efterfrågan på svenska varor och tjänster bedöms som hög. Ett dilemma är dock just att man arbetar mot marknader med bristfällig lagstiftning och uppföljning kring mänskliga rättigheter. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och biståndsminister Isabella Lövin skrev när arbetet med planen introducerades i februari: ”Vi har de senaste åren sett exempel på när företag agerar på utmanande marknader utan att ha tillräckliga styrsystem för att hantera riskerna det medför. Konsekvenserna är alltifrån miljöförstöring, korruption, kränkning av mänskliga rättigheter till bristfälligt fokus på arbetstagares rättigheter”

Handlingsplanen har utarbetats utifrån FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Den ska vara tydlig med att regeringen förväntar sig att alla svenska företag respekterar mänskliga rättigheter i all sin verksamhet såväl i Sverige som utomlands.

– Ett aktivt hållbarhetsarbete är en konkurrensfördel som bidrar till starkare svenska exportföretag, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande

Här hittar du handlingsplanen: 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.