nr-logo

Hållbarhet i praktiken

EU:s klimatpolitik och Parisavtalet förutsätter välutvecklad teknik för att lagra koldioxid. FOTO: Shutterstock

Ny EASAC-rapport varnar för otillräcklig koldioxidlagring

De europeiska Vetenskapsakademierna har nu, genom EASAC, European Academies' Science Advisory Council, gjort en första omfattande analys av de faktiska möjligheterna till lagring. Resultatet är tydligt – Parisavtalet kan inte uppfyllas med de lagringsmetoder som finns i dag.

  • Annons 1

EU:s klimatpolitik och Parisavtalet förutsätter välutvecklad teknik för att lagra koldioxid.

Enligt rapporten Negative emission technologies: What role in meeting Paris Agreement targets? finns det endast en ”begränsad realistisk potential” att med hjälp av infångning av koldioxid från atmosfären och lagring, så kallade negativa utsläpp eller negative emission technologies (NET), stoppa ökningen av koncentrationen av växthusgaser i atmosfären i den skala som förutses i Parisavtalet.

Ingen av de nuvarande lösningarna har den potential som krävs för att motsvara de förväntade resultat som avtalet bygger på. I rapporten har man tittat på metoder som skogsplantering, havsgödning, elproduktion från biomassa och geologisk lagring i berggrunden, samt upptag av koldioxid direkt från luften för lagring.

Stor uppmärksamhet kring koldioxidlagring

Den senaste tiden har möjligheterna att fånga in och lagra koldioxid fått stor uppmärksamhet och i flera prognoser, även i Parisavtalet, ställs stora förhoppningar till metoden.

”Scenarier och prognoser för att minska koldioxidmängden i atmosfären som bygger på NET framstår optimistiska utifrån dagens kunskapsläge. Att lita på nuvarande metoder för att kompensera för att man inte lyckats minska utsläppen kan få allvarliga konsekvenser för kommande generationer”, slår EASAC fast.

EASAC uppmanar nu alla berörda aktörer att vidta drastiska åtgärder för att ytterligare skärpa utsläppsmålen. Möjligheten att lagra koldioxid kommer inte att stoppa utvecklingen mot allvarliga klimatförändringar, men lagring behöver ändå implementeras för att utsläppsmålen ska kunna nås.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Ny plan för att förbättra EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel

Europaparlamentet ska förbättra förtroendet för EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel. Parlamentet har bland annat enats om att allmänheten måste ha tillgång till de studier som används i processen med att godkänna bekämpningsmedel.

  • Annonskod Huvudspalten 4