nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Nu ska offentlig sektor bli energieffektivare

Miljöstyrningsrådet har fått i uppdrag att hjälpa offentlig sektor att leda omställningen till ett energieffektivare samhälle. Bland annat blir upphandling en viktig del.

  • Annons 1

Uppdraget kommer från Energimyndigheten som har som uppgift att främja och samordna åtgärder för energieffektivisering inom offentlig sektor. Detta har beslutats i EUs energitjänstedirektiv och har införlivats i svenska lagstiftning.

För myndigheterna blir detta obligatoriskt medan kommuner och landsting kan ansöka om pengar hos Energimyndigheten för att arbeta med åtgärderna.

– Eftersom Miljöstyrningsrådet redan arbetar med stöd till organisationer i form av riktlinjer för att ställa energi- och miljökrav i upphandlingar, blir de en naturlig samarbetspart i detta arbete, säger Dag Lundblad, projektledare på Energimyndigheten.

Miljöstyrningsrådet kommer också att genomföra livskostnadsanalyser och utökade informations- och utbildningsinsatser via exempelvis hemsidan och en helpdesk-funktion.

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Energimyndigheten och Naturvårdsverket och projektet pågår under tre år.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.