nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Nu ska deponiskatten ses över

Under det kommande året ska Natuvårdsverket göra en översyn av deponiskatten. Det kan leda till ytterligare skattehöjningar framöver.

  • Annons 1

Översynen av deponiskatten genomförs tillsammans med Skatteverket och ska komplettera det regeringsuppdrag kring deponiskatt som genomfördes för drygt ett år sedan. (Regeringskansliets dnr M2014/4/KE).

Tanken är att man, om lämpligt, ska föreslå ändringar som gynnar sanering av nedlagda avfallsanläggningar men även av utvinning av material och mineraler från gamla anläggningar, så kallad Landfill Mining. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 1 november 2015.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4