nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Nu ska deponiskatten ses över

Under det kommande året ska Natuvårdsverket göra en översyn av deponiskatten. Det kan leda till ytterligare skattehöjningar framöver.

  • Annons 1

Översynen av deponiskatten genomförs tillsammans med Skatteverket och ska komplettera det regeringsuppdrag kring deponiskatt som genomfördes för drygt ett år sedan. (Regeringskansliets dnr M2014/4/KE).

Tanken är att man, om lämpligt, ska föreslå ändringar som gynnar sanering av nedlagda avfallsanläggningar men även av utvinning av material och mineraler från gamla anläggningar, så kallad Landfill Mining. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 1 november 2015.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.