nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Nu krävs besked om miljöbilarna

Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige,
Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige, FOTO: Mattias Bardå

Oavsett vilka partier som ingår i Sveriges nästa regering behövs en tydligare miljöbilspolitik. Alla partier står bakom målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, men om det målet ska nås krävs ett högre tempo i omställningen, skriver Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige.

  • Annons 1

Strax innan valet tog pengarna till den så kallade supermiljöbilspremien slut. Den innebar ett stöd till bilar med mycket låga utsläpp, i praktiken elbilar, och har haft en viss betydelse för att få upp intresset för dessa fordon i Sverige. Att pengarna tog slut strax innan valet kan ses som en symbolik över att miljöbilspolitiken inte räcker ända fram till målet. Under valrörelsen gjordes snabbt ett utspel om att fylla på med mer pengar så att premien kan fortsätta något år till. Men tyvärr skulle det bara avhjälpa en av bristerna i miljöbilspolitiken.

Idag saknas långsiktiga besked både när det gäller miljöbilar och förnybara drivmedel. Reglerna för miljövänliga förmånsbilar är på väg att upphöra och den som skriver under ett nytt kontrakt på en förmånsbil får inga besked om framtiden. Inget av förslagen från den stora utredningen om fossiloberoende fordonsflotta är genomfört, trots att regeringskansliet arbetat flera år med frågorna. Skattereglerna är också osäkra för biodrivmedel, vilket hindrar investeringar i ökad produktion av biodrivmedel i Sverige. Det saknas alltså en samlad och långsiktig politik för både bilar och bränslen som gör att vi kan nå 2030-målet. Det återstår bara 15 år för att uppnå det målet, men det första halvåret 2014 var endast 3,7 procent av nybilsförsäljningen sådana bilar som drivs med förnybar energi – gasbilar, E85-bilar, elbilar och laddhybrider. Tempot måste höjas.

I Sverige har politiken hittills varit kopplad till köpet av nya bilar. Tanken har varit att få ut mer nya miljöbilar på marknaden. Men idag ser vi tendenser att miljöbilar som sålts nya i Sverige exporteras när den första ägaren säljer fordonet. Det är ett resultat av att miljöbilspolitiken inte varit kopplat till den långsiktiga användningen av bilen utan enbart till bilköpet. Begagnatköparen saknar statlig uppmuntran att välja den bästa tekniken och från kommunalt håll avvecklas successivt parkeringsförmåner för miljöbilar som skulle gynna alla användare av miljöbilar – nya som begagnade fordon.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.