nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Norge väljer en certifiering

I Sverige används alla möjliga olika miljöklassningsystem och certifieringar för byggnader. I Norge har man valt att satsa på en.

  • Annons 1

Anledningen till att Norge valt att satsa på en standard är att ett system anpassat efter landets förutsättningar gör jämförelsen enklare, samlar fler aktörer och driver utvecklingen.

Norway Green Building Council, NGBC, är likt den svenska motsvarigheten en förening för den norska bygg- och fastighetsbranschen. För att få bättre uppslutning runt miljöcertifierade byggnader tog de initiativ till en diskussion om att satsa på en miljöcertifiering. Valet stod mellan Leed och Breeam. Detta för att de båda är välkända internationella standarder som tar ett helhetsgrepp för miljöanpassade byggnader.

Under processen kom de fram till att Breeam passade bäst. Även Skanska som har satsat mycket på att bygga enligt Leed var med på noterna.

– Norge är ett litet land och genom att samla oss runt en certifiering blir det lättare med jämförelser och det leder till bättre sammanslutning, säger Sverre Tiltnes, vd för NGBC.

Lättare att kommunicera

I samarbete utvecklades en norsk anpassning av Breeam med fokus på norskt energibeteende och landets förutsättningar. Den blev helt klar vid årsskiftet. Enligt Sverre Tiltnes är intresset för miljöcertifierade byggnader stort i Norge och det har hänt mycket under bara det senaste året.

– Vi gjorde några piloter under anpassningsprojektet och nu är över 50 projekt registrerade. Miljöcertifieringar är bra i konkurrenssammanhang.

Men trots att föreningen valde att satsa på Breeam ger de inte onda ögat till andra klassningssystem. Tvärtom ser man positivt på att intresset för miljöcertifieringar ökar. Bland annat berättar Sverre Tiltnes att USA:s nya ambassad i Oslo ska byggas och certifieras enligt den amerikanska certifieringen Leed. Men att promota flera system skulle kunna bromsa utvecklingen.

– Det är klokt att välja ett system, jag är nöjd över beslutet. Att hela tiden behöva förklara skillnad mellan Leed och Breeam skulle vara passiviserande. Det här har lett till bra kvalitet på den norska anpassningen och att vi kan kommunicera tydligare vad en miljöanpassad byggnad innebär.

Läs mer om Norges arbete i senaste numret av Miljö & Utveckling, nr 6 2012.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.