nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljömålen: Prissättning av miljö avgörande

Endast 2 av 16 miljömål kommer att nås till 2020. Ett grundläggande problem är att miljö väger för lätt mot andra intressen. Det konstaterar Naturvårdsverket i en pinfärsk utvärdering av miljömålen.

Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket.
  • Annons 1

I rapporten Mål i sikte ger åtta målansvariga myndigheter sin bild av hur miljön mår och om styrmedel och åtgärder medfört önskad effekt. Läsningen är inte munter, endast 2 av 16 miljömål kommer att nås till 2020 spår myndigheterna. En grundläggande orsak är att miljö väger för lätt i avvägningar mot andra intressen. Utmaningen är att få ett pris på miljön, att vi kan värdera frisk luft och vatten och levande landskap högre än vi gör idag.

– Principen ”förorenaren betalar” är central. Att sätta värde på ekosystemtjänster och ha med det i miljökonsekvens–utredningar inför politiska och ekonomiska beslut är viktiga steg, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket.

Myndigheterna ger flera förslag på vad som behöver göras för att miljökvalitetsmålen ska nås.

Vissa lagar och styrmedel inte är tillräckligt skarpa och att andra tillämpas ineffektivt. Exempelvis föreslås en skärpning av skogsvårdslagen och förändringar av styrmedel som rör vattenkraften. Myndigheterna vill också se skärpta styrmedel för att minska Sveriges klimatpåverkan och för att förbättra luftkvaliteten i städerna. Exempel på sådana är striktare utsläppskrav på fordon och prissättning av utsläpp.

Läs tidigare artikel i M&U om kritiken mot miljömålssystemet

Läs hur Miljömålberedningens ordförande Anders Wijkman svarar på kritiken.

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.