nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Miljömålen: Prissättning av miljö avgörande

Endast 2 av 16 miljömål kommer att nås till 2020. Ett grundläggande problem är att miljö väger för lätt mot andra intressen. Det konstaterar Naturvårdsverket i en pinfärsk utvärdering av miljömålen.

Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket.
Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket.
  • Annons 1

I rapporten Mål i sikte ger åtta målansvariga myndigheter sin bild av hur miljön mår och om styrmedel och åtgärder medfört önskad effekt. Läsningen är inte munter, endast 2 av 16 miljömål kommer att nås till 2020 spår myndigheterna. En grundläggande orsak är att miljö väger för lätt i avvägningar mot andra intressen. Utmaningen är att få ett pris på miljön, att vi kan värdera frisk luft och vatten och levande landskap högre än vi gör idag.

– Principen ”förorenaren betalar” är central. Att sätta värde på ekosystemtjänster och ha med det i miljökonsekvens–utredningar inför politiska och ekonomiska beslut är viktiga steg, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket.

Myndigheterna ger flera förslag på vad som behöver göras för att miljökvalitetsmålen ska nås.

Vissa lagar och styrmedel inte är tillräckligt skarpa och att andra tillämpas ineffektivt. Exempelvis föreslås en skärpning av skogsvårdslagen och förändringar av styrmedel som rör vattenkraften. Myndigheterna vill också se skärpta styrmedel för att minska Sveriges klimatpåverkan och för att förbättra luftkvaliteten i städerna. Exempel på sådana är striktare utsläppskrav på fordon och prissättning av utsläpp.

Läs tidigare artikel i M&U om kritiken mot miljömålssystemet

Läs hur Miljömålberedningens ordförande Anders Wijkman svarar på kritiken.

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.