nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Skog
Rapporten visar att de bolag som i sin dagliga verksamhet har ett nära förhållande till natur, mark och miljö kommit längre i sitt sätt att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden.   FOTO: Shutterstock

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annons 1

Ecogain har utvärderat Sveriges 100 största företag och deras hållbarhetsredovisning med fokus på biologisk mångfald.

Materialsektorn framstående

Bland branscherna är materialsektorn (kemi, trä, papper och metaller) de som når längst i redovisningen av aspekter kring biologisk mångfald, medan kommunikationssektorn (media, nöje och telekommunikation) tillsammans med fastighetssektorn har längst väg kvar.

43 procent av de 100 bolagen nämner biologisk mångfald i sin hållbarhetsredovisning. 30 procent nämner FN:s globala mål nr 15 om ekosystem och biologisk mångfald.

biologisk mångfald

Anders Enetjärn, vd på Ecogain.

15 procent av bolagen har satt någon form av policy eller mål för biologisk mångfald. Vad tycker ni om det?

– Jag skulle säga att det är ungefär vad vi förväntade oss. Biologisk mångfald har varit obefogat anonymt för näringslivet. Vi är samtidigt övertygade om att biologisk mångfald rätt snart kommer bli en väsentlig hållbarhetsfråga i många, många företag. Läget för arter, ekosystem och natur kommer inte gå att negligera, dessutom finns ju naturen i varje företags affärsmodell. Så om 2-3 år förväntar vi oss en helt annan nivå i svaren på den frågan, kommenterar Anders Enetjärn, vd på Ecogain.

Enligt honom är Boliden, Billerud-Korsnäs, LKAB, Martin&Servera, Vattenfall och Volkswagen Group Sweden bra på att redovisa sitt arbete med den biologiska mångfalden.

13 procent av bolagen nämner någon risk kring biologisk mångfald kopplat till sin verksamhet. Vilka är de vanligaste riskerna som nämns?

– Risker knutna till leveranser finns med, men också risker knutna till oförutsägbara miljöprövningar, säger Anders Enetjärn.

Vilka åtgärder gör företagen för att minska sin påverkan på den biologiska mångfalden?

– Det finns en hel verktygslåda, och en del av företagen har börjat öppna den och använda verktygen. Ett självklart verktyg är att i den egna verksamheten tillämpa alla steg i den så kallade skadelindringshierarkin, det vill säga att undvika, minimera, restaurera och i sista hand kompensera skador på ekosystemen. De företag som rapporterar att de tillämpar detta ser exempelvis till att de själva, eller deras leverantörer, restaurerar eller återskapar natur kring sina anläggningar, säger Anders Enetjärn och berättar vidare:

– Det kan handla om allt från att återställa skadade våtmarker, restaurera skogar med naturvärden, återställa ett vattendrag som varit ett dike under lång tid till en naturlig bäck, omvandla en industritomt utanför fabriken till en äng för pollinerande insekter. I de fall företagen redovisar konkreta åtgärder så finns det i flera fall ett strategiskt mål, policy eller inriktning kring biologisk mångfald som företaget lagt fast.

Läs mer: Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4