nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Näringslivet måste ställa om

Det krävs en grön omställning av näringslivet. Det menar TIllväxtanalys som sedan 2012 analyserat förutsättningarna för en grön strukturomvandling. I december kom slutrapporten.

  • Annons 1

Tillväxtanalys fick 2012 i uppdrag av regeringen att analysera förutsättningar för en grön strukturomvandling. I uppdraget ingick att undersöka hur befintliga styrmedel påverkar näringslivet, att identifiera hinder och möjligheter samt att analysera hur privat riskkapital kan bidra till investeringar i miljöteknik.

Slutsatsen är glasklar. Den typ av tillväxt vi har idag fungerar inte. Ska vi nå de miljö- och klimatmål som politikerna har satt upp och skapa förutsättningar för ett gott liv även på sikt, parallellt med en positiv ekonomisk utveckling krävs en grön omställning av näringslivet. Utmaningen nationellt blir att göra det i en värld som saknar hållbara spelregler.

– Samtidigt ser vi att det finns en ekonomisk potential i att gå före och genomföra den här omställningen, konstaterar Eva Alfredsson som tagit fram rapporten.

Politiker måste driva

Att näringslivet utsätts för strukturomvandlingar är i sig inget nytt. Hela 1900-talet har varit del av en ständigt pågående strukturomvandling och förändringarna har tidvis varit stora och omfattande. Man har anpassat sig till globalisering, till världsmarknadspriser etcetera. Det som skiljer som mot den strukturomvandling vi nu ser framför oss är att den är politikerberoende i högre utsträckning. Priset på miljö sätter sig inte självt, politiker måste ingripa och prissätta exempelvis koldioxidutsläpp, reglera företagens villkor och styra in näringslivet på en grön arena.

– Politiker måste vara med och skapa de hållbara spelreglerna. Det är vår huvudslutsats, säger Eva Alfredsson.

Bransch för bransch

Enligt Eva Alfredsson finns det ingen medicin som passar alla, men måste titta på bransch och typ av verksamhet för att se hur man kan öka omställningsrycket men samtidigt vara varsam och värna om den ekonomiska potentialen.

Skogsbranchen är ett exempel där man historiskt lyckats bra med detta. De var en gång i tiden en av Sveriges mest smutsiga industrier men har lyckats ställa om dramatiskt men hjälp av politiska styrmedel. Branschen hävdade att de nya styrmedlen skulle bli deras död, men istället hittade man nya sätt att få ned utsläpp som också minskade kostnaderna. Numera säljs överskottsenergi till fjärrvärmenäten och svartluten som släpptes rakt ut i haven kan förädlas till biodrivmedel.

– Det här visar att även en konkurrensutsatt industri som konkurrerar på världsmarknaden kan genomföra omfattande omställningar, menar Eva Alfredsson.

Läs en längre intervju med Eva Alfredsson i nästa nummer av Miljö & Utveckling.

Rapporten från Tillväxtanalys hittar du här

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.