nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Gener från rockor har kartlagts och patentsökts, visar en forskarrapport.

Havsforskare har undersökt genpatent

"Mycket större omfattning än vad vi trott"

Hur många patent finns på gener hos havslevande organismer – och vem äger dem? Det har undersökts av forskare, som själva blev förvånade över resultatet.

  • Annons 1

I en omfattande studie har forskare gått igenom samtliga patent på gener och gensekvenser hos havslevande djur och mikroorganismer och samlat informationen i en databas. Studien visat att ett enda företag, multinationella BASF med säte i Tyskland, äger nära hälften (47%) av de 12 998 befintliga patenten.

Studien visar också att intresset för den här typen av patent har ökat. De allra flesta patenten är tagna de senaste 15 åren.

– För första gången har vi empiriskt kunnat kvantifiera vad som sker. Vi har information om antalet arter och vilka aktörer som äger patenten. Vi kan se att det här har en mycket större omfattning än vad vi hade trott, säger Robert Blasiak, Stockholms universitet, som är huvudförfattare till den vetenskapliga artikel där resultaten presenteras.

Robert Blasiak, Stockholms universitet.

Vilken betydelse har då dessa patent?

– Förhållandena i oceanerna är extrema, det gäller till exempel värme, kyla och tryck. Det innebär att det som lever där har utvecklat speciella gener för att klara sig. Generna kan användas till exempelvis cancermedicin, produktion av biobränsle och annan spetsteknologi. Det finns så mycket där ute, och vi vet så lite om det, säger Robert Blasiak.

De arter som finns nära land hör till den nation som äger vattnet där den lever. Sådana arter omfattas av nationella regelverk. Men nära hälften av jordens yta är internationellt vatten, och där finns idag inga regler för hur den här typen av naturtillgångar ska hanteras. I höst kommer FN att inleda förhandlingar med sina medlemsländer för att diskutera frågan.

– Vi tror att våra resultat kommer att bli ett bra underlag för förhandlingarna. Ofta diskuteras den här typen av frågor utan att man egentligen vet vilka parter som är inblandade. Nu vet vi att det här inte är en fråga om ett eller två länder, utan att det handlar om företag och universitet. 12 procent av patenten ägs av universitet, säger Robert Blasiak.

Han menar att det är viktigt att fler aktörer än bara FN:s medlemsländer släpps in till förhandlingsborden.

– Det är viktigt att hitta en väg så att alla kan vara inblandade i utvecklingen. Ett dåligt utfall av FN:s förhandlingar skulle kunna sätta stopp för framtida forskning och utveckling, säger Robert Blasiak.

Forskarnas resultat visar att över 70 universitet, de flesta i Japan, USA och Västeuropa, har äger sådana här patent. Att det finns etiska frågetecken kring att äga patent på till exempel rockors och valars gener är uppenbart. Likaså kan man ifrågasätta att universitet tar patent på gener och sedan tjänar pengar på att sälja dem. Men Robert Blasiak poängterar att studien inte handlar om etiska aspekter av patenten som sådana, och att det inte heller handlar om att peka ut enskilda aktörer.

– Att ta fram och underhålla patent på gener och gensekvenser är kostsamt. BASF satsar 1 miljard dollar per år på forskning och utveckling. Det är viktigt att arbeta med FoU och vi undrar snarare varför inte fler arbetar med detta, säger Robert Blasiak.

Det framtida värdet på patenten är svårt att sia om, men enligt Colette Wabnitz, en av författarna bakom studien, bedöms det globala marknadsvärdet för marin bioteknik vara 6,4 miljarder dollar år 2025.

– Vi vet inte idag hur värdefulla generna är och vad de kan ha för värde i framtiden. Förhandlingarna i höst sätter gränserna för en industri vi ännu inte känner till, säger Robert Blasniak.

Studien “Corporate control and global governance of marine genetic resources” är utförd vid Stockholm Resilience Center och har publicerats i Science Advances.

Här hittar du alla data kring patenten.

Taggar:, ,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Kemikalieinspektionen försvarar beslut om bekämpningsmedel

Myndigheten försvarar det kritiserade beslutet om att tillåta växtskyddsmedlet Gaucho i sockerbetsodlingar. Dispensen för medlet som innehåller neonikotinoider gäller i fyra månader under våren 2019 och kan skada bin.

  • Annonskod Huvudspalten 4