nr-logo

Tidningen för miljöproffs

vatten copy2
FOTO: Istockphoto

Tandlös tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Tillsynen av hur företag sköter egenkontrollen av miljöfarlig verksamhet är bristfällig. Länsstyrelserna har inte nog med resurser utan är i händerna på företagens vilja att anmäla sig själva. Det visar vår granskning.

  • Annons 1

86 procent av landets länsstyrelser gör sällan oanmälda tillsynsbesök ute hos verksamheter som bedriver miljöfarlig verksamhet. En majoritet av länsstyrelserna uppger att de inte har resurser nog att följa lagen om tillsyn – och ingen har kontrollerat om företagens provtagningar verkligen stämmer. Det visar en granskning som M&U har gjort i samarbete med tidningen Faktum.

Långt ifrån god vattenkvalitet

Ibland brister företagens egenkontroll av miljöfarlig verksamhet, vilket kan få allvarliga följder. Som sommaren 2012, då en privatperson larmade länsstyrelsen i Skåne om att döda fiskar flöt omkring i Vege å. Det beskrevs som en total utplåning av allt liv. Fiskarna hade dött av syrebrist på grund av ett stort slamläckage från livsmedelproducenten Findus reningsverk i Bjuv.

År 2020 ska Sverige ha nått miljömålen grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård och levande sjöar och vattendrag. Uppföljningen som gjordes 2013 tyder på att inget av de tre miljömålen kommer att nås i tid. Det finns all anledning att rikta ljuset mot hur vi kan minska utsläppen som förorenar vårt vatten.

Bygger på egenkontroll

I det arbetet har tillsynsmyndigheterna en särskilt viktig roll. Länsstyrelser och kommuner ska se till att verksamhetsutövare som sysslar med miljöfarlig verksamhet följer miljöbalkens bestämmelser. Landets länsstyrelser har oftast ansvaret för tillsynen av större verksamhetsutövare, till exempel industrier.

Det är ett system som bygger på egenkontroll: Verksamhetsutövarna är skyldiga att söka tillstånd om de bedriver miljöfarlig verksamhet, de ska årligen lämna in en miljörapport och rapportera in avvikelser och olyckor. Länsstyrelsen ska i sin tur kontrollera att verksamhetsutövarna följer de givna tillstånden och inte bryter mot miljöbalken. Enligt lagen ska tillsynsmyndigheten ”på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken”.

Frågan som väcks är: Hur ofta tar länsstyrelserna egna initiativ för att kontrollera hur verksamhetsutövarna egentligen sköter sig?

LÄS MER OM RESULTATET PÅ NÄSTA SIDA.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.