nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Möjligt med stora energibesparingar i hus

En grön omställning av byggsektorn är möjlig. Med stora krafttag skulle energiförbrukningen i byggnader kunna minska med 60 procent till 2050. Det visar en färsk studie från World Business Council for Sustainable Development.

  • Annons 1

I veckan presenterades resultatet från ett omfattande forskningsprojekt som pågått under fyra år. Bakom projektet står World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), forskare och företag, däribland svenska byggföretaget Skanska.

– Studien visar att det finns ett behov av omedelbara åtgärder för att avsevärt minska energiförbrukningen. Detta måste ske i en gemensam och samordnad global insats för att uppnå de nödvändiga resultaten. Skanska stöder detta och några av de åtgärder som rapporten efterlyser är redan på vår dagordning. Vi kommer nu att utvärdera hur vi kan intensifiera våra ansträngningar, säger Johan Karlström, vd och koncernchef på Skanska.

I projektet har sex stora marknader analyserats: Brasilien, Kina, Europa, Indien, Japan och USA. Resultaten, som bland annat har räknats fram med hjälp av ett simuleringsprogram, visar att flera åtgärder för energieffektivisering är rimliga ur ett ekonomiskt perspektiv med dagens energikostnader. Investeringar för att göra byggnader energisnålare skulle kunna minska energiförbrukningen med 40 procent över en femårsperiod och löna sig redan efter fem år.

Förslag på åtgärder

WBSCD har även tagit fram rekommendationer på åtgärder för att stimulera utvecklingen för energieffektivare byggnader. Dessa är:

* Skärpta byggnormer och energimärkningar för ökad transparens.

* Användning av bland annat subventioner för att uppmuntra energieffektiva investeringar.

* Uppmuntra helhetslösningar inom teknik och design.

* Utveckla och använd avancerad teknik för att skapa ett energisnålare beteende.

* Utbilda för att skapa kompetens i energisparande inom byggsektorn.

* Skapa ett energimedvetet samhälle.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Han hoppas på mer innovation kopplat till klimatfrågan

Vem finns bakom lucka 18? Jo, Tommy Borglund, universitetslektor vid Örebro universitet. Han berättar om hans höjdpunkt på året – starten av Sveriges första masterutbildning inom företagsekonomi och hållbarhet.