nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Lin Lerpold (i mitten) har tillsammans med masterstudenterna Elisabet Ålander (tv) och Uta Hönemann (th) granskat de 72 största svenska bolagens hållbarhetskommunikation. Resultaten är nedslående.

Börsbolag lever inte upp till hållbarhetskommunikation

Bolag på svenska börsen lever inte upp till sin hållbarhetskommunikation. 88 procent pratar om sina ambitioner, men mycket lite om sitt faktiska hållbarhetsarbete, enligt en studie från Handelshögskolan i Stockholm.

  • Annons 1

Enligt studien pratar de 72 största svenska börsnoterade bolagen mycket lite om vad de gör i realiteten. 56 procent nämner inte hållbarhet i sin övergripande företagsstrategi och bara tio företag har mer långsiktiga hållbarhetsmål än till år 2016. Inte ett enda bolag har mål som sträcker sig längre än till 2020.

– Det är nedslående eftersom det som mäts oftast är det som blir gjort. Det är lätt att säga att man arbetar med hållbarhet, men har man inte definierat vad det står för blir det ihåligt, säger Lin Lerpold, tf professor och chef för Mistra Center for Sustainable Markets, MISUM på Handelshögskolan i Stockholm.

Hon har tillsammans med två masterstudenter granskat de 72 största svenska börsbolagens hållbarhetskommunikation. Över 9 000 sidor offentlig data har gåtts igenom.

Ingen ansvarar

Ytterligare ett slående resultat är att bara en av fyra bolag har en person med definierat ansvar för hållbarhet i ledningsgruppen. CSR ligger generellt på kommunikationsdirektörens bord.

De bolag som får höga poäng i studien är sådana som historiskt sett tampats med problem som uppmärksammats i den offentliga debatten, men som sedan tagit problemen på allvar. H&M, Stora Enso och SCA är tre exempel. Finansbranschen får också låga poäng medan tillverkande företag klarar sig bättre. Fler av bolagen har policys kring mänskliga rättigheter och antikorruption än policys kring rena miljöfrågor.

Greenwashing?

Studien baserar sig på offentlig data och forskarna har inte kontrollerat vad bolagen faktiskt gör. Men det är tydligt att man inte berättar särskilt mycket om man vad man gör i praktiken på hållbarhetsområdet.

– Jag tycker inte att bolagen sysslar med greenwashing för det kan handla om att de är dåliga på att kommunicera vad de gör, så jag vill vara försiktig med att dra en sådan slutsats. Däremot ser jag inte heller varför man skulle göra en massa saker och sedan inte berätta om dem, säger Lin Lerpold.

– Vad är din rekommendation till bolag när det gäller hållbarhetskommunikation?

– Om man menar allvar med sitt hållbarhetsarbetet måste det genomsyra hela verksamheten och även de finansiella målen. Bolagen behöver ha tydliga och mätbara mål och följa hur de utvecklas. Då finns förutsättningar att skapa en trovärdig kommunikation, säger Lin Lerpold.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil – en komplicerad fråga

I november 2018 gav mark- och miljödomstolen Preem tillstånd att utöka sin verksamhet i Lysekil, vilket har väckt starka reaktioner. Tillståndet innebär möjlighet att genomföra det så kallade ROCC-projektet, som skulle leda till en markant ökning av raffinaderiets koldioxidutsläpp.

  • Annonskod Huvudspalten 4

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) per år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.