nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Missar affärspotentialen i hållbara tjänster

Endast 30 procent av alla chefer tror att hållbarhet bidrar till att utveckla nya produkter och tjänster, enligt en undersökning från chefsorganisationen ledarna.

  • Annons 1

På uppdrag av undersökningsföretaget Novus har nära 1 500 svenska chefer tillfrågats. 2012 uttryckte 90 procent av cheferna oro för hållbarhetsutmaningarna i sin bransch, en siffra som sjunker till 78 procent i år. Anledningen är enligt Ledarna att fler organisationer idag arbetar mer aktivt med hållbarhetsområdet än tidigare. När cheferna går från ord till handling blir de också mindre oroade.

Endast 3 av 10 chefer tror att hållbarhetsarbetet bidrar till att utveckla nya produkter och tjänster. Istället uppger majoriteten (60 procent) att de arbetar med hållbarhet för att attrahera och behålla sin personal.

Sverige har 500 00 chefer, drygt hälften av de som svarat på undersökningen uppger att hållbarhetsområdet ingår i arbetsuppgifterna idag.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.