nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Missar affärspotentialen i hållbara tjänster

Endast 30 procent av alla chefer tror att hållbarhet bidrar till att utveckla nya produkter och tjänster, enligt en undersökning från chefsorganisationen ledarna.

  • Annons 1

På uppdrag av undersökningsföretaget Novus har nära 1 500 svenska chefer tillfrågats. 2012 uttryckte 90 procent av cheferna oro för hållbarhetsutmaningarna i sin bransch, en siffra som sjunker till 78 procent i år. Anledningen är enligt Ledarna att fler organisationer idag arbetar mer aktivt med hållbarhetsområdet än tidigare. När cheferna går från ord till handling blir de också mindre oroade.

Endast 3 av 10 chefer tror att hållbarhetsarbetet bidrar till att utveckla nya produkter och tjänster. Istället uppger majoriteten (60 procent) att de arbetar med hållbarhet för att attrahera och behålla sin personal.

Sverige har 500 00 chefer, drygt hälften av de som svarat på undersökningen uppger att hållbarhetsområdet ingår i arbetsuppgifterna idag.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.