nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Minskade kostnader för miljöskydd

Miljöskydd är aktiviteter som förebygger, reducerar eller eliminerar föroreningar och annan påverkan på miljön. År 2009 minskade den svenska industrins kostnader för miljöskydd med 200 miljoner kronor.

  • Annons 1

Kostnaderna för miljöskydd delas upp i investeringar och löpande kostnader. Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, betalde industrin totalt 9,5 miljarder kronor för miljöskydd under förra året varav 3,1 miljarder gick till investeringar. Det är en minskning med elva procent jämfört med 2008.

Investeringarna har minskat mest i energi- och vattenförsörjningsbranschen, med 444 miljoner kronor. Trots det är det fortfarande den bransch som har högst miljöskyddsinvesteringar.

Knappt hälften av investeringarna 2009 gjorde inom luftområdet.

Industrins löpande kostnader har däremot ökat med nästan tre procent och uppgick under 2009 till 6,4 miljarder kronor. Högst löpande kostnader har massa- och pappersvaruindustrin på 1,4 miljarder.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.