nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Miljötillsynen ska synas i sömmarna

Regeringen tillsätter en utredning som ska granska svensk miljötillsyn. Att det finns stora brister är ingen hemlighet.

 • Annons 1

Miljö & Utveckling har tidigare skrivit om bristerna i svensk tillsyn. Senast i mars gick landets kommunala miljöchefer ut och varnade för att miljötillsynen försvåras i flera kommuner på grund av resursbrist och att nämnder slås ihop. Vi har också skrivit om stora brister i tillsynen av miljöfarlig verksamhet. 86 procent av landets länsstyrelser gör sällan oanmälda tillsynsbesök ute i verksamheter som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Att det finns brister i det nuvarande systemet för miljötillsyn är också något som ett flertal utredningar pekat på. När OECD senast granskade svensk miljöpolitik 2014 skriver de bland annat att miljölagstiftningen inte tillämpas enhetligt i Sverige. De pekar också på att överträdelser blev ostraffade eftersom en mycket liten andel av de anmälningar som tillynspersonal gör till åklagare leder till att åtal väcks.

Tillsyn ses över

Nu tillsätter regeringen en utredning som ska se över tillsynen både när det gäller organisation, ansvarsfördelning och sanktionssystem. Utredaren har ett år på sig, senast den 28 april 2017 ska uppdraget lämnas till regeringen.

I uppdraget ingår att:

 • Utreda om organisationen och fördelningen av ansvaret för tillsynsvägledning och operativ tillsyn behöver ändras.
 • Undersöka om det behövs en ökad styrning av hur tillsynen genomförs.
 • Bedöma hur en mer samlad uppföljning och utvärdering av tillsynen kan utvecklas.
 • Anlysera om kompletterande initiativ till tillsyn bör utvecklas för att miljöreglerna ska få bättre genomslag.
 • Anlysera om tillsynens finansiering är ändamålsenlig och bidrar till att tillgodose tillsynsbehoven.
 • Utreda om sanktionssystemet kan renodlas och utvecklas och om effektiviteten i den så kallade miljöbalkskedjan behöver stärkas.

Här hittar du kommittédirektivet

 

Kommentarer

1 reaktion till “Miljötillsynen ska synas i sömmarna”

 1. Jonas skriver:

  Nu är det ju så att oanmälda besök inte alltid är bäst, eller för den delen möjliga, framförallt på stora anläggningar. Ofta är det tvärtom, ett tillsynsbesök ger mer om rätt personer är på plats med tid avsatt för besöket.

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

 • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.