nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljötillsynen ska synas i sömmarna

Regeringen tillsätter en utredning som ska granska svensk miljötillsyn. Att det finns stora brister är ingen hemlighet.

 • Annons 1

Miljö & Utveckling har tidigare skrivit om bristerna i svensk tillsyn. Senast i mars gick landets kommunala miljöchefer ut och varnade för att miljötillsynen försvåras i flera kommuner på grund av resursbrist och att nämnder slås ihop. Vi har också skrivit om stora brister i tillsynen av miljöfarlig verksamhet. 86 procent av landets länsstyrelser gör sällan oanmälda tillsynsbesök ute i verksamheter som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Att det finns brister i det nuvarande systemet för miljötillsyn är också något som ett flertal utredningar pekat på. När OECD senast granskade svensk miljöpolitik 2014 skriver de bland annat att miljölagstiftningen inte tillämpas enhetligt i Sverige. De pekar också på att överträdelser blev ostraffade eftersom en mycket liten andel av de anmälningar som tillynspersonal gör till åklagare leder till att åtal väcks.

Tillsyn ses över

Nu tillsätter regeringen en utredning som ska se över tillsynen både när det gäller organisation, ansvarsfördelning och sanktionssystem. Utredaren har ett år på sig, senast den 28 april 2017 ska uppdraget lämnas till regeringen.

I uppdraget ingår att:

 • Utreda om organisationen och fördelningen av ansvaret för tillsynsvägledning och operativ tillsyn behöver ändras.
 • Undersöka om det behövs en ökad styrning av hur tillsynen genomförs.
 • Bedöma hur en mer samlad uppföljning och utvärdering av tillsynen kan utvecklas.
 • Anlysera om kompletterande initiativ till tillsyn bör utvecklas för att miljöreglerna ska få bättre genomslag.
 • Anlysera om tillsynens finansiering är ändamålsenlig och bidrar till att tillgodose tillsynsbehoven.
 • Utreda om sanktionssystemet kan renodlas och utvecklas och om effektiviteten i den så kallade miljöbalkskedjan behöver stärkas.

Här hittar du kommittédirektivet

 

Kommentarer

1 reaktion till “Miljötillsynen ska synas i sömmarna”

 1. Jonas skriver:

  Nu är det ju så att oanmälda besök inte alltid är bäst, eller för den delen möjliga, framförallt på stora anläggningar. Ofta är det tvärtom, ett tillsynsbesök ger mer om rätt personer är på plats med tid avsatt för besöket.

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

 • Annonskod Huvudspalten 4