nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Miljöteknik vinner ny mark

Sysselsättningen i miljöteknikbranschen har ökat de senaste fem åren. 10 000 nya jobb har tillkommit enligt en rapport från Vinnova.

  • Annons 1

Sysselsättningen i miljötekniksektorn har ökat med 15 procent på fem år, från omkring 65 000 anställda till 75 000. Det framgår i Vinnova-rapporten Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011 som nyligen presenterades vid ett seminarium.

Med definitionen miljöteknikbranschen inkluderas företag som bland annat jobbar med vatten- och luftkvalitet, förnybara energikällor och avfallshantering. Flest anställda, 22 procent, finns i konsultföretag och näst flest finns inom energi- och resursåteranvändning. I övrigt finns många anställda inom vattenkvalitet, energi och avfallshantering.

Miljöteknikbranschen, så som den definierats i studien, utgörs av 1571 företag med en sammanlagd nettoomsättning på 260 miljarder kronor. Men rapporten pekar också på att många företag utanför den traditionella miljötekniksektorn har börjat arbeta mer med miljöteknik och att hitta lösningar för att minska sin miljöpåverkan och ta tillvara affärsmöjligheter inom miljöteknikområdet.

– Miljöteknik och miljöinnovation har stor potential att skapa tillväxt, exportmöjligheter och nya jobb, men behövs också för att möta globala miljöutmaningar och för att skapa en utveckling som är

långsiktigt hållbar. Det är därför ett viktigt område för Sverige att satsa på inför framtiden, säger Jonas Brändström, chefsstrateg på Vinnova.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer:

Låt oss satsa på en giftfri miljö

Sveriges kommuner och regioner behöver bättre förutsättningar för att jobba med miljökvalitsmålet Giftfri miljö. Nu har organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer skickat en gemensam skrivelse till miljö- och energidepartementet för att lyfta frågan.

Hälften av alla företag brister i förebyggande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser visar att över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nytt index mäter luftkvaliteten i europas städer

Vill du veta hur ren luften är där du bor? Nu lanserar Europeiska miljöbyrån ett index som bygger på 2 000 mätstationer runt om i Europa.
– Luftutsläppen är en osynlig mördare, sade EU-kommissionär Karmenu Vella i samband med att indexet släpptes.