nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Utbildningsminister Gustav Fridolin fick svara på frågor om både klimat och skollagen vid utfrågningen i Almedalen. FOTO: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Miljöpartiet öppnar för samtal med Liberalerna om grön skatteväxling

Samtal om grön skatteväxling kan inledas under nästa mandatperiod, över blockgränsen. Det meddelade Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet och minister med ansvar för skolan, när han frågades ut i Almedalen.

  • Annons 1

Onsdag eftermiddag svarade Miljöpartiets företrädare Gustav Fridolin på frågor i Almedalen. När Miljö & Utvecklings chefredaktör Ingar Lindholm frågat om vilka åtgärder som kan öppna för snabb minskning av utsläppen, så valde han att bjuda in till samtal om grön skatteväxling.

– Vi kan använda intresset för grön skatteväxling, hos Liberalerna till exempel, för att inleda samtal om det under nästa period, sa Gustav Fridolin.

Partiet har lärt sig läxan från debatten om Vattenfalls brunkol. Då stångade Gustav Fridolin pannan blodig i försöket att ändra ägardirektivet för Vattenfall och därmed hindra användning av ett av de bränslen som är allra värst för klimatet. Nu ska partiet fokusera på vilka mål som ska uppnås, istället för att kämpa för vilka verktyg som behövs för att nå dem. Eftersom det finns ett intresse för grön skatteväxling så är det något som Miljöpartiet gärna vill samtala om.

– Vi ska göra det som ger störst effekt och som vi också har störst chans att genomdriva, sa han.

Det ska också vara praktiskt. På frågan om att återigen införa krav på undervisning i miljöfrågor i skollagen, blev svaret ett bestämt nej. Undervisning hör hemma i läroplanen.

Men det möjliga och praktiska är inte alltid tillräcklig. Svaret blev nej på frågan om det klimatpolitiska ramprogrammet, som sju partier lyckats bli överens om, kan kallas tillräckligt.

– Men det är verktyget som vi har nu och som vi måste använda, sa Gustav Fridolin.

På längre sikt efterlyste han en vision som inte bara handlar om bördor och ansvar:

– Något av det allra viktigaste är att visa att det finns en framtid att längta efter. Om var en och tänker att det bara handlar om en börda att fördela, blir klimatarbetet tungt, sa han.

Han pekade på att vissa förändringar har gått snabbare än förväntat, vilket kan inge hopp. Det finns också andra vinster i att komma till rätta med den konsumtionshysteri som är en av bovarna i klimatdramat. Han menar att den går att koppla till ökad psykisk ohälsa i samhället.

Partiet har ett ambitiöst klimatprogram, kunde panelen som skulle utvärdera svaren konstatera. Men inte ens Miljöpartiets program räcker om klimatmålen ska nås. Martin Hedberg, meteorolog, efterlyste tydligare svar om hur snabba minskningar av utsläppen ska åstadkommas. Detsamma gjorde hans kollega i panelen, Staffan Laestadius, professor emeritus KTH.

– Takten är viktig. Klimatet kräver utomordentligt snabba åtgärder, konstaterade han.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.