nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljökrav i upphandling ineffektivt styrmedel

Miljökrav i offentlig upphandling är varken ett kostnads- eller måleffektivt styrmedel. Om företagen avstår från att delta i upphandlingar behöver de inte anpassa sig.

  • Annons 1

Miljökrav vid offentlig upphandling blir allt vanligare. Syftet är att offentlig sektor som stor köpare ska påverka leverantörernas produktion och den privata konsumtionen i mer miljömedveten riktning och därmed bidra till att landets miljömål kan nås. Bland EU:s medlemsländer står den offentliga sektorns inköp för 16 procent av BNP. I Sverige innebär det 600 miljarder kronor.

Men att ställa miljökrav vid offentlig upphandling är inget effektivt miljöpolitiskt styrmedel. Det visar en analys som Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi och Per-Olov Marklund fil dr nationalekonomi, vid Umeå universitet, har gjort på uppdrag av SNS.

Få krav på uppföljning

Studien baseras på upphandlingsdokument från 2009/2010. Totalt ingår 337 upphandlingar för städtjänster som i sin tur inkluderar 722 kontrakt. Från förfrågningsunderlagen har 26 miljökrav sammanställts i sex kategorier: miljöledningssystem, miljömärkning, kemikaliekrav, fordon, uppföljning och övrigt. Kemikaliekrav, miljömärkning och miljöledning är de vanligaste kraven.

I endast 10 procent förekommer krav på uppföljning, alltså rutiner för att miljökraven som utlovas faktiskt efterlevs. Att se att företagen verkligen håller vad de lovar i upphandlingen är inte särskilt högt prioriterat, vilket i praktiken kan innebära att företag lovar att de uppfyller krav som de sedan inte håller. Det kan i sin tur bidra till att företag med ett gediget miljöarbete inte ens väljer att ge anbud.

– Det är en resursfråga att miljökrav inte följs upp men det innebär också risk för mindre kontroll. Miljökraven borde bita mer om de också följs upp. Det är inget vi studerat, men det borde göra det svårare för företag att skjuta upp eller låta bli de investeringar som krävs för att möta kraven, säger Per-Olov Marklund.

Studien visar också att antalen upphandlingsanbud minskar om det ställs krav på miljöledning.

Läs mer i senaste nummer av Miljö & Utveckling, bland annat replik på kritiken från Sveriges kommuner och landstings avdelning för upphandlingsstöd, SKL Kommentus.

I M&U nummer 4 kan du också läsa om:

– Entreprenören Cindy Gallop som tror sig ha svaret på framtidens affärsmodell– och vad som är hemligheten bakom mänsklig lycka.

– Byggbranschens hållbarhetsutmaningar och satsningarna på att lösa dem.

– Varför det är dags att börja ställa krav på kunden.

Här kan du teckna en prenumeration

Köp ett digitalt lösnummer

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.