nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Miljöinspektörer behöver bättre utbildning

En miljöinspektörs arbete är komplext och bedömningsgrunderna är inte alltid självklara. En ny rapport tar reda på hur miljö- och hälsoskyddsinspektörer resonerar när de gör sina bedömningar.

Skärmklipp 2015-01-29 12.38.21
  • Annons 1

Hur tänker en inspektör? Den frågan ställer sig forskaren Lena Edlund i en ny rapport från Naturvårdsverket. Syftet är fördjupa förståelsen om hur professionella bedömningar görs.

Trots att inspektörernas bedömningar ligger till grund för myndighetsbeslut är bedömningsdimensionerna inte alltid självklara, menar författaren. Två svåra bedömningsdimensioner är rättssäkerhet och rimlighetsbedömningar. Ingen av dem har en självklar lösning.

Två angreppsätt

Man kan också se att miljöinspektörer formar sig i två grupper när det gäller vilket angreppsätt man har i sitt arbete. Den ena gruppen utgår ifrån principer och värderingar för vad som är viktigt i arbetet och använder bedömningsdimensionerna utifrån det perspektivet. Den andra gruppen utgår ifrån vad som är nödvändigt att göra för att nå målet. De olika perspektiven kan leda till olika bedömningar.

Se över utbildningen

En av författarens slutsatser är att utbildningen till inspektör behöver ses över för att kunna utgöra en stabil grund för de blivande inspektörerna. Idag finns det flera olika vägar att gå för att bli inspektör. Det gör att somliga har med sig en tunn kompetens på det juridiska området, både när det handlar om miljölagstiftning och om förvaltningslagen.

16 inspektörer i 7 kommuner har intervjuats i i studien. Hälften av intervjupersonerna kom från kommuner med färre än 10 000 invånare. Rapporten ska användas som underlag i Naturvårdsverkets fortsatta arbete med tillsynsvägledning och utvecklingen av tillsyn.

Här hittar du rapporten

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.