nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljögifter i dricksvattnet

Tullinge vattenverk har tillfälligt stängts ner efter att höga halter av perfluorerade ämnen hittats i dricksvattnet av en gymnasieelev.

  • Annons 1

Forskningsresultat från Institutionen för tillämpad miljövetenskap ITM vid Stockholms universitet bekräftar de oroväckande höga halterna av perfluorerade ämnen i grundvatten och dricksvatten i Tullinge. Fyndet gjordes av en slump när gymnasielever som gick en sommarkurs vid Stockholms universitet fick i uppgift att kartlägga mönster av perfluorerande ämnen (PFAS) i dricksvattnet från sitt hem.

Vattenprover från insjöar, grundvattnet och dricksvattnet visade höga halter av PFAS ämnen, perfluoroktansyra och perfluoroktansulfonat. Ämnena är fett och vattenavstötande och används i många olika industriella processer. De är till exempel vanliga vid tillverkning av teflon, packningsmaterial för mat kläder och brandsläckningsskum.

Proverna togs vid den gamla militärbasen F18 där brandövningar ägt rum sedan 1946. Troligtvis är det bransläckningsskummet som använts vid brandövningarna som orsakat förekomsten av miljögiftena i vattnet.

– Föroreningen av Tullinges dricksvatten är ett fall som vi har lyckats uppmärksamma, men det finns troligtvis många kommuner runt omkring i landet med nedstängda eller verksamma brandövningsplatser vars dricksvatten kan vara kontaminerat utan att de själva är medvetna om det, säger Urs Berger vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap på ITM.

Tullingeborna får vatten från reningsverket Norsborg i väntan på att problemet reds ut.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Så dålig är luften för cykelpendlare i Stockholm

Gång- och cykelpendlare exponeras för stora mängder luftföroreningar under rusningstrafik i Stockholm. Enligt en ny studie av Folksam utsätts de för nästan sex gånger så höga nivåer av luftföroreningar som stockholmare i snitt.