nr-logo

Hållbarhet i praktiken

”Miljöfarligt slam används som gödsel”

  • Annons 1

Användningen av slam från reningsverk som gödsel hotar både människors hälsa och miljö, varnar 40 personer, däribland forskare och politiker, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Artikelförfattarna menar att slammet innehåller giftiga tungmetaller, till exempel kadmium, och andra skadliga ämnen, däribland cancerframkallande. Och att återföringen av slam kan göra åkermarken obrukbar för livsmedelsproduktion.

Eftersom priset på konstgödsel har ökat ses slammet som ett bra alternativ. Dessutom innehåller slammet fosfor, och riksdagens miljömål betonar vikten av att återföra just fosfor till åkermarker.

Författarna menar att Svenskt Vattens certifieringssystem för slam, REVAQ, som idag används av reningsverken, är bedrägligt. Syftet med systemet är bland annat att driva på förbättringar av kvaliteten på avloppsvattnet och slammet, men artikelförfattarna menar att fokus istället hamnat på återföring av skadligt gödsel till åkermarker.

På Svenskt Vatten menar man dock att användningen av slammet inte innebär att kadmiumhalterna i svensk åkermark stiger snabbt och att REVAQ-slam från år 2025 inte kommer att innebära någon ökning alls av kadmiumhalten.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.

  • Annonskod Huvudspalten 4