nr-logo

Hållbarhet i praktiken

”Miljöfarligt slam används som gödsel”

  • Annons 1

Användningen av slam från reningsverk som gödsel hotar både människors hälsa och miljö, varnar 40 personer, däribland forskare och politiker, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Artikelförfattarna menar att slammet innehåller giftiga tungmetaller, till exempel kadmium, och andra skadliga ämnen, däribland cancerframkallande. Och att återföringen av slam kan göra åkermarken obrukbar för livsmedelsproduktion.

Eftersom priset på konstgödsel har ökat ses slammet som ett bra alternativ. Dessutom innehåller slammet fosfor, och riksdagens miljömål betonar vikten av att återföra just fosfor till åkermarker.

Författarna menar att Svenskt Vattens certifieringssystem för slam, REVAQ, som idag används av reningsverken, är bedrägligt. Syftet med systemet är bland annat att driva på förbättringar av kvaliteten på avloppsvattnet och slammet, men artikelförfattarna menar att fokus istället hamnat på återföring av skadligt gödsel till åkermarker.

På Svenskt Vatten menar man dock att användningen av slammet inte innebär att kadmiumhalterna i svensk åkermark stiger snabbt och att REVAQ-slam från år 2025 inte kommer att innebära någon ökning alls av kadmiumhalten.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Miljöstrategipriset – nu lite mindre cirkulärt

Vinnaren av Miljöstrategipriset får inte bara ära, diplom och blommor. En statyett av konstnären Helena Byström ingår också, nytt för i år är att det inte längre är ett vandringspris utan att statyetten stannar hos vinnaren. Detta gör den förstås lite mindre cirkulär – men den är fortfarande skapad av återvunnet material.

  • Annonskod Huvudspalten 4