nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljöexport – stort problem för små företag

För många små företag är det svårt att nå ut med sina produkter på en hägrande miljöexportmarknad.
Behovet av stöd är stort. Därför har det börjat växa fram regionala alternativ som satsar på ett nära samarbete med företagen på den lokala nivån.

  • Annons 1

Många menar att den internationella marknaden för miljöexport är mycket stor. Det finns siffror som pekar på att den skulle ha ett värde av 4 000 miljarder kronor. Företagens förväntningar på den här marknaden har varit stora, men Exportrådet nationella satsning på att stödja exportsatsningar har mötts av kritik från många håll. Därför har istället de regionala alternativen till stöd vuxit sig allt starkare.

– Men jag tycker Exportrådet fått lite oförtjänt mycket kritik, säger Gunnar Gidenstam, VD för Green Market i Falköping, som är ett av de regionala alternativ som startats. De utför sin uppgift bra, men de saknar ett mer aktivt stöd i det operativa affärsskedet och den lokala kontakten med de mindre företagen.

Marginalen

Problemen för mindre företagare att exportera har, enligt Gidenstam, sin grund i att de måste ägna all sin kraft åt produktionen.

– De ligger hela tiden på marginalen och har inte tid att engagera sig och lägga extra kraft på att ta sig ut på en exportmarknad, säger han. Men det gäller ju ofta också andra delar av utvecklingen hos småföretagare.

Han menar att den offentliga sektorn har en viktig roll i att hjälpa företagen att utvecklas. På kompetenssidan kan universitet och högskolor stötta och när det gäller export kan staten och kommunerna bli mer aktiva.

Komplettera

Green Market ägs idag av Falköpings kommun. I framtiden är dock tanken att företag ska gå in och köpa andelar i bolaget.

Gunnar Gidenstam menar att Exportrådets arbete måste kompletteras med någon som arbetar närmare företagen på en lokal eller regional nivå. Det är i det sammanhanget som de nya kanalerna för exportstöd har vuxit fram. Green Market är bara en av flera, andra aktörer med inriktning på export är till exempel Miljöresurs Linné AB, Sustainable Sweden South East och IVL, Institutet för Vatten- och luftvårdsforskning.

Systemlösningar

Många av de potentiella kunderna är stora offentliga aktörer som inte vill ha enskilda produkter utan hela systemlösningar. Företagen måste därför titta mer på vad marknaden efterfrågar och inte stirra sig blinda på de produkter de i dagsläget har. Det kan till exempel handla om att utveckla eller förändra en produkt så att den passar in i en systemlösning.

Green Market har därför inriktat sitt arbete på att sondera exportmarknaden för att kunna skapa projekt där de svenska företagen kan vara med och leverera till en hel systemlösning, men det är ett arbete som är mycket tidskrävande och som inte ger snabba resultat.

Samverkan

Gunnar Gidenstam menar att det nu är dags att Exportrådet och de regionala alternativen börjar samverka för att exportmöjligheterna för små och medelstora företag ska kunna bli så bra som möjligt.

– Vi måste arbeta oss samman. Målet för alla är ju att öka exporten för svenska företag. Vi har tillsammans med några andra regionala aktörer haft inledande samtal med Exportrådet och jag tycker vi mötte ett bra gensvar, säger Gunnar Gidenstam. Tillsammans kan vi kanske kombinera de nationella ingångarna till den internationella marknaden med den regionala och lokala kunskapen om miljöföretagen och deras produkter.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4