nr-logo

Hållbarhet i praktiken

De två miljöcertifierade skogsbolagen bröt mot Skogsvårdslagen när de valde att kalavverka längs Mansån. FOTO: Mellanskog

Miljöcertifierade bolag kalavverkade längs öringsvatten

De två FSC-certifierade skogsbolagen Mellanskog och Moelven har hamnat i blåsväder. Bolagen möter kritik efter att ha kalavverkat skog längs det känsliga vattendraget Mansån i Sunne kommun.

  • Annons 1

Nu menar Skogsstyrelsen i Värmland att bolagen inte tagit den miljöhänsyn som Skogsvårdslagen kräver vid avverkningar längs känsliga vattendrag. Trots detta blir bolagen inte åtalade. Det rapporterar SVT Värmland.

– Jag tycker inte det är acceptabelt att det blir så här i dag. Det är ju ingen hänsyn tagen till det bestånd av öring som finns i dag och de värden som finns i vattnet, säger Bo-Erland Johansson som är Skogsstyrelsen i Värmlands expert på vattenfrågor till SVT Värmland.

Kantzoner finns inte på kartan

Bolagen har i sina avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen angett att de ska ta hänsyn till det känsliga vattendraget, genom att lämna kvar kantzoner med träd längs vattendraget.

Det har dock inte skett och en 400 meter lång stäcka har kapats ned utmed ån, vilket kan hota öringsbeståndet i Mansån.

– Det här kan få väldigt stora konsekvenser. Kantzon har väldigt stor betydelse för att få ner organiskt material i ån och för att ge beskuggning. Öringen är väldigt temperaturkänslig, säger Bo-Erland Johansson.

Skogsstyrelsen skippar åtalsanmälan

Enligt Moelvens distriktchef Lars Emanuelsson, har bolagen kalavverkat hela sträckan längs ån för att minska risken för fallande träd. Detta skulle in sin tur kunna skapa urlakning och vandringshinder, menar han.

Skogsstyrelsen kan vid dessa fall åtalsanmälan bolagen enligt Skogsvårdslagen. Men de väljer istället att diskutera situationen med entreprenörer, bolag och markägare.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Så dålig är luften för cykelpendlare i Stockholm

Gång- och cykelpendlare exponeras för stora mängder luftföroreningar under rusningstrafik i Stockholm. Enligt en ny studie av Folksam utsätts de för nästan sex gånger så höga nivåer av luftföroreningar som stockholmare i snitt.