nr-logo

Tidningen för miljöproffs

960 miljoner kronor kommer fördelas på tolv år och ett 50-tal aktörer från näringsliv, stat och kommuner.

Miljardprojekt om hållbara städer

Nu startar det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities – den hittills största svenska satsningen på forskning om hållbara städer.

  • Annons 1

Forskningsprojektet som leds av Kungliga tekniska högskolan ska involvera svenska kommuner, företag, civilsamhälle och forskningsaktörer.

– Det som skiljer Viable Cities från andra program är att vi ska använda digitaliseringen som en hävstång för att bygga hållbara städer, och förnya redan byggda städer för att göra dem attraktiva och livskraftiga, säger Olga Kordas, forskare vid KTH och programchef för Viable Cities.

Flera stora finansiärer

Viable Cities finansieras gemensamt av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och kompletteras med samfinansiering av medverkande aktörer.

– Idag står städerna för 70 procent av de globala utsläppen. Att bygga klimatsmarta och hållbara stadsdelar, och att förnya existerande städer är helt avgörande för att vi ska klara klimatmålen, säger Rémy Kolessar, chef för avdelningen för forskning och innovation från Energimyndigheten.

Öppet för allmänheten att vara med

Projektet tillåter utlysningar som är öppna för enskilda medborgare. Det innebär att vem som helst med en bra idé tillåts lämna in en ansökan.

– Icke-juridiska personer är välkomna på samma villkor som företag och forskningsinstitut. Som exempel kan nämnas medborgarinitiativ som på något sätt påskyndar omställningen till ett nollemissionssamhälle, säger Olga Kordas.

Sommaren 2018 beräknas de första projekten vara igång.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ny handbok visar vägen till nudging

Läsvärt

Det finns en växande trend att använda små ”knuffar” för att puffa människor i den riktning man vill. Det kallas nudging eller beteendeekonomi. Nu kommer en handbok i hur det går till.

Strålsäkerhetsmyndigheten i blåsväder – sköter inte kärnkraftreaktorer som de ska

Riksrevisionen senaste granskning vittnar om brister vid tillsyn av de svenska kärnkraftreaktorerna. Bland annat utför inte Strålsäkerhetsmyndigheten systematiska riskbedömningar vid planering och prioritering av tillsynen.