nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Utredningen visar att nuvarande regler är ett hinder för att klimatanpassa diken och ledningar som leder bort vattnet från åkrarna. FOTO: Pixabay.com

Miljardinvestering i dränering av jordbruksmark krävs

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen kartlagt avvattningen i jordbruket. Utredningen visar att dräneringen av den svenska jordbruksmarken är eftersatt sedan många år tillbaka och att klimatförändringarna kommer att ställa tuffa krav på jordbruket.

  • Annons 1

För att behålla markens bördighet är det viktigt att marken är väldränerad och skyddas mot översvämningar. Bra dränering är också viktig för att minska belastningen på miljön och för att klara målet att öka den svenska livsmedelsproduktionen.

Jordbruksverket utredning visar att de årliga investeringarna i täckdikning behöver bli två till tre gånger större än i dag för att åkermarken ska få en tillfredsställande dränering och klara framtida klimat. Det innebär en investeringsvolym på upp emot en miljard kronor per år.

Läs mer: Forskaren om arsenikmossan: Ett lyckokast

Utredningen visar även att nuvarande regler är ett hinder för att klimatanpassa diken och ledningar som leder bort vattnet från åkrarna, samt att satsningar på forskning, utveckling och utbildning behöver öka för att nå målen om en ökad livsmedelsproduktion och minskad miljöpåverkan.

Kartläggningen av avvattningen i jordbruket ska i första hand vara ett beslutsunderlag för regeringen.

Etiketter:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.