nr-logo

Tidningen för miljöproffs

”Mer ambitiösa klimatmål behövs”

Företagsnätverket Hagainitiativet riktar kritik mot Miljömålsberedningens förslag.
– En oförmåga att anpassa sig till klimatutmaningen innebär stora affärsrisker, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet.

  • Annons 1

Miljömålsberedningen överlämnade på onsdagen sitt delbetänkande till miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP). Förslagen innebär att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Därmed har tidshorisonten flyttats närmare med fem år.

Miljömålsberedningen är parlamentariskt sammansatt och består av sju riksdagspartier. Alla partier står enade bakom delrapporten.

– Jag är stolt över att sju partier kunnat enas om ett så ambitiöst mål. Det ger en tydlig och långsiktig signal inte minst till företagsamheten, säger Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman, som också påpekar att det är det mest ambitiösa mål som något land har presenterat.

Företagen bakom Hagainitiativet anser dock att målen skulle varit ännu tuffare. De förordar nationella utsläpp nära noll till år 2030 för att stimulera utvecklingen av klimatsmart och fossilfri teknik, som kan bidra till att stärka svenska företags konkurrenskraft.

– Ingen vill se klimat- eller resurseffektiva svenska företag konkurreras ut av sämre alternativ, men en oförmåga att anpassa sin verksamhet till klimatutmaningen innebär stora affärsrisker, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet och även sakkunnig i Miljömålsberedningen.

Miljömålsberedningens andra delbetänkande, ett förslag till en strategi med styrmedel och åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik lämnas senast den 1 juni 2016.

Miljömålsberedningens förslag:

Ett klimatpolitiskt ramverk som underställs riksdagen och delvis lagregleras.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är en tidigareläggning med fem år. Målet förutsätter höjda ambitioner i EU:s utsläppshandelssystem.

Senast år 2045 ska utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium vara minst 85 procent lägre än de var 1990. För att nå målet får även lagring av koldioxid räknas som en åtgärd.

Ett oberoende, självständigt expertorgan i form av ett klimatpolitiskt råd inrättas.

En klimatlag som anger vad det klimatpolitiska arbetet ska syfta till stiftas.

Källa: Miljömålsberedningen

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.