nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Matsortering gav positiva effekter i Vellinge

När Vellinge kommun började sortera matavfall ökade även sorteringen av andra avfallsfraktioner.
– Vi kunde se att den totala mängden hushållsavfall minskade med 10-20 procent, berättar Jurate Miliute-Plepiene, forskare vid Lunds universitet.

Jurate Miliute-Plepiene, forskare vid Lunds universitet
  • Annons 1

Totalt handlar det om minskade avfallsmängder med omkring 50 kilo per person och år. Det kan inte förklaras med några förändringar i exempelvis inkomster, sysselsättning, avfallstaxor eller infrastruktur i Vellinge sedan 2012 då separat sortering av matavfall infördes. Tvärtom har turismen ökat, vilket borde ha lett till ökade avfallsmängder.

– Men det stämmer med andra internationella studier, som också visat att om man börjar sortera en viss sorts avfall så förbättras resultatet även för andra typer av avfall, säger Jurate Miliute-Plepiene.

Forskarna gjorde också en enkät som besvarades av 117 Vellingebor, varav över 90 procent sa sig sortera ut matavfall. Fyra av tio ansåg att det nya sorteringssystemet fått dem att minska mängden matavfall. Sedan de sett hur mycket mat som gått till spillo har de velat minska det onödiga svinnet, framför allt för miljöns skull.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4