nr-logo

Tidningen för miljöproffs

vattenkraft
FOTO: Free images

Nya vattenregler kritiseras

Enskilda markägare måste själva stå för rättegångskostnaderna i framtiden om de ifrågasätter tillstånd för vattenverksamhet. Förslaget har fått både LRF och Villaägarnas Riksförbund att se rött.

  • Annons 1

I vattenverksamhetsutredningen, som presenterades under sommaren, föreslås att kostnaden för en eventuell rättegång ska ligga på markägaren som överklagar tillståndet.

Utredningen motiverar förslaget med att man vill jämställa reglerna för vattenverksamheter med reglerna för miljöfarlig verksamhet. Men utredningen missar den viktiga skillnaden att vattenverksamheter innebär ett tvångsförfarande. Därför är det viktigt att rättegångskostnadsreglerna även i fortsättningen ger markägare och jordbrukare rätt att tillvarata sina intressen, säger Helena Jonsson, LRF:s förbundsordförande, i en kommentar.

”Inte likvärdiga parter”

Tidigare har bolag som ansöker om tillstånd för vattenverksamhet, till exempel för att bygga vägar eller gruvor, själva fått stå för eventuella rättegångskostnader. Om de nya reglerna träder i kraft kan det leda till en maktförskjutning som gör att färre privatpersoner har råd att överklaga, menar LRF. Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas riksförbund, håller med.

– Man måste ha klart för sig att det inte är två likvärdiga parter som möts; storföretagen har enorma resurser och kan göra stora vinster på att vinna en process, medan markägaren är ett enskilt hushåll. Exploatören vill tillgodogöra sig en kommersiell potential på enskilda hushålls bekostnad. Därför är det rimligt att markägarens rättegångskostnad ingår i den affärsmässiga kalkyl som exploatören gör kring projektet som helhet, säger Ulf Stenberg i en kommentar.

Läs mer om vattenverksamhetsutredningen här.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.