nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Målet: göra Sverige självförsörjande på fosfor

Genom att ta vara på den fosfor som är i omlopp skulle Sverige kunna bli självförsörjande på ämnet och slippa importera handelsgödsel.
Nu ska Naturvårdsverket titta närmare på vilka tekniker som finns för att återvinna fosfor ur avlopp och avfall.

  • Annons 1

Världen är helt beroende av fosfor för att kunna producera mat till en snabbt ökande befolkning. Det är nämligen en viktig ingrediens i konstgödsel.

Men mineralfosforn som bryts för detta syfte är på väg att ta slut, och det pratas mer och mer om den annalkande bristen, peak fosfor.

Därtill leder utsläpp av fosfor i hav och sjöar till övergödning. Nu vill Naturvårdsverket fånga upp mer av den fosfor som är i omlopp och har därför gett konsultbolaget Tyréns i uppdrag att utreda olika tekniker för återvinning av ämnet och se hur vi kan minska vårt beroende av att importera konstgödsel. Enligt ett pressmeddelande från Tyréns finns tillräckligt mycket fosfor i slam, organiskt avfall och gruvavfall för att göra Sverige självförsörjande.

En kritiserad metod är återföring av fosfor genom att gödsla med avloppsslam på våra åkrar. Utredningen innefattar att se hur halterna av kadmium kan minskas genom olika metoder. Uppdraget ska redovisas till regeringen i augusti i år.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.