nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Länsstyrelsen i Västmanland har nu fått pengar till ett stort reningsprojekt från ett av EU:s miljöprogram. FOTO: Mälarenergi

Mälaren ska bli renare med EU-medel

Miljögifter och fosfor ska minska och fisk ska få fria vandringsvägar. Länsstyrelsen i Västmanland har nu fått pengar till ett stort reningsprojekt från ett av EU:s miljöprogram.

  • Annons 1

Projektet ska starta den 1 januari 2017 och pågå i 7,5 år. Det ska bidra till att öka takten i arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren.

Förutom konkreta åtgärder, ska projektet sprida kunskap om vattenarbetet och stötta utvecklingen av ny teknik för vattenrening.

Första Life IP-projekt

– Nu kan vi ta ytterligare krafttag för bättre vatten. Det är mycket glädjande att vi nu har fått Sveriges första Life IP-projekt. Det ger oss möjlighet att ytterligare öka takten och bidra till att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten på ett bättre sätt, säger Västmanlands landshövding Minoo Akhtarzand.

Den 5 december skrev han på kontraktet som är den slutliga bekräftelsen på att EU godkänner finansiering av vattenprojektet. Life är EU-kommissionens miljöprogram och IP är integrerade projekt som utformats för att stödja genomförandet av EU:s miljödirektiv.

Fosfor i dagvatten

Västerås stads kommunala energibolag, Mälarenergi, kommer att ansvara för delprojektet ”Fosfor i dagvatten”, som ska öka kunskapen om hur mycket fosfor som förekommer och var den kommer ifrån.

Forsforhalten från olika typer av områden kommer att mätas och jämföras med teoretiskt beräknade värden. Anläggningar för rening av förorenat dagvatten kommer att testas för bedömning av reningseffekt på platser där det inte finns utrymme för mera konventionella anläggningar som dagvattendammar.

Etiketter:, ,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.