nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Lyssna inte på Boverket, Kaplan!

Regeringen måste visa handlingskraft för att komma vidare med implementeringen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED. Om Boverkets rekommendationer följs riskerar Sverige att bryta mot direktivet. Det skriver Joakim Pålsson, ordförande SFFE, Svensk förening för förbrukningsmätning av energi.

 • Annons 1

Boverket rekommenderar i sin rapport ”Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad” regeringen att inte införa de nödvändiga förordningsändringar som direktivet kräver gällande införandet av IMD, det vill säga individuell mätning och debitering. Sverige riskerar att bryta mot energieffektiviseringsdirektivet om regeringen väljer att följa rapportens rekommendationer.

IMD är en viktig förutsättning för Sveriges fortsatta energieffektivisering och möjliggör en mer effektiv energianvändning samt lägre kostnader för både boende och fastighetsägare. Tekniken är väl etablerad i Danmark och Tyskland och där har fastighetsägarna kunnat se besparingar på mellan 20 och 30 procent.

Vi vill uppmärksamma regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan på bristerna i Boverkets rapport. Rapporten innehåller flera beräkningar och antaganden som är direkt felaktiga, vilket leder till att Boverket ger rekommendationer som inte ligger i linje med EED.

Vår kritik består i huvudsak av fyra punkter:

 1. Boverket kräver inte mätning av värme och varmvatten i något fall. Detta strider mot EED som säger att mätning är obligatoriskt utom i de fall medlemsländerna kan visa att det inte är kostnadseffektivt.
 2.  Endast en av tre i direktivet specificerade mätmetoder har utvärderats av Boverket. Konsekvensen av den här begränsningen blir att endast den dyraste tekniken tas med i verkets beräkningar.
 3. Boverket har valt att bara räkna besparingar från sänkt inomhustemperatur trots att stora besparingar sker genom smartare beteende från de boende så som mindre vädring och anpassad temperatur i olika rum. Boverket räknar med en energibesparing på 8 procent trots att länder som har haft IMD i flera år och även svenska exempel visar på besparingar på cirka 20 procent.
 4. Kostnadsbilden för installation av IMD är kraftigt överdriven. De uppskattningar som finns i rapporten visar på installationskostnader som är 10 gånger högre än de installationskostnader som är etablerade på marknaden.

IMD gör det möjligt för de boende att i högre grad styra sin energianvändning och påverka sin kostnadsbild samtidigt som det bidrar till att sänka vår gemensamma konsumtion av energi. Kunskap och medvetenhet är en nyckel i framgångsrikt miljöarbete och stärker de boendes ställning. Regeringen bör begära in kompletterande underlag inför det fortsatta arbetet med att implementera EED.

Kommentarer

1 reaktion till “Lyssna inte på Boverket, Kaplan!”

 1. buster skriver:

  Det viktiga är inte om man bryter mot direktivet eller inte. Är direktivet feltänkt ska det naturligtvis ändras.

  Det finns större och billigare energibesparingar att göra än genom IMD, som dessutom inte riskerar att minska livskvaliteten eller leda till komplicerade rättvisefrågor. IMD har dessutom visat sig kunna leda till ökad energianvändning. Släpp den ensidiga fokuseringen på en så marginell besparing och rikta in er på de stora frågorna. Fossilanvändningen i transportsektorn t.ex.

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Kemikalieinspektionen försvarar beslut om bekämpningsmedel

Myndigheten försvarar det kritiserade beslutet om att tillåta växtskyddsmedlet Gaucho i sockerbetsodlingar. Dispensen för medlet som innehåller neonikotinoider gäller i fyra månader under våren 2019 och kan skada bin.

 • Annonskod Huvudspalten 4