nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Lyckat energiprojekt på Grand Hôtel

En energibesparing på motsvarande 55 villor under ett helt år blev resultatet av en mängd åtgärder.

  • Annons 1

I september 2008 inleddes ett utvecklingsprojekt mellan Grand Hôtel och Sustainable Innovation i syfte att skapa ett föredöme för energieffektivisering inom servicesektorn. Projektet pågick i tre år och fick stöd av Energimyndigheten med 25 procent av projektsumman.

En mängd åtgärder ligger bakom det goda resultatet – en total energiminskning motsvarande 55 villor under ett helt år.

Åtgärder

5 000 glöd- och halogenlampor har bytts ut mot LED-belysning. Det har inneburit minskat värmeproblem och minskad energiförbrukning. Hotellrummen har utrustats med energistyrning. Moderna fönster med solavskärmning hjälper till att hålla förbrukningen låg när rummen inte är uthyrda och spillvärme från till exempel kylmaskiner används för att förvärma varmvatten.

En annan åtgärd är att energianvändningen i hotellet visualiseras på skärmar i lobby och personalmatsal så att personalen får ökad medvetenhet och blir mer motiverade till ett energismart beteende.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.