nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Det är fullt möjligt att använda livscykelanalyser för att ställa krav vid offentlig upphandling. Det menar Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Livscykelanalys blir upphandlingsverktyg

Att använda livscykelanalyser vid offentlig upphandling har hittills varit otrampad mark. Nu ska IVL Svenska Miljöinstitutet och Kungliga tekniska högskolan ta fram ett verktyg för att hjälpa beställarna på vägen.

  • Annons 1

Forskarna ska undersöka hur livscykelanalys, det vill säga att den totala miljöpåverkan från råvaruutvinning till användning och återvinning, kan användas för att ställa miljökrav vid offentlig upphandling.

Projektet kommer att koncentrera sig på upphandling av byggnader. Målet är nu att täppa till möjligheten att tolka data på olika sätt. Detta gör att LCA-studier blir jämförbara på ett annat sätt än tidigare.

– När frihetsgraderna när det gäller tolkning av data nu kommer att styras upp blir det möjligt att använda livscykelanalys i offentlig upphandling, säger Martin Erlandsson, LCA-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet och en av forskarna i projektet.

Marknadsdrivande

Men det gäller att livscykelanalyser används på ett sätt som blir konkurrensneutralt och marknadsdrivande. Hur bör en beställare exempelvis formulera sig och hur bör man ställa krav så att det gynnar både stora och små aktörer? Hur ska uppföljningsarbetet se ut?

Enligt Martin Erlandsson kan de studier som forskarna nu gör kring byggnader även appliceras på andra områden än framöver.

– Vi har valt att titta på byggnader eftersom det är en stor del av offentlig upphandlings miljöpåverkan, säger Martin Erlandsson.

I veckan kom Boverket också med en rapport där man tittar på kunskapsläget kring LCA inom byggbranschen.

Boverket utreder också eventuella lagförslag på området.

Forskningsprojektet på KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet löper fram till 2017 men redan till sommaren 2016 räknar Martin Erlandsson med att de är färdiga med verktygspaletten som ska vara ett stöd till beställare.

– Vi vill ligga i linje med den utredning från Boverket som tittar på hur man ska kunna tillämpa livscykelanalyser i lagstiftningen och vill kunna påverka utredningens slutsatser. Därför kommer vi att lägga mycket krut på att få färdig verktygsdelen i projektet, säger Martin Erlandsson.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.

Gretaeffekten del av större trend

Hos SAS använder hållbarhetschefen ordet roligt om det stora intresset för klimat som följt av IPCC:s rapport och klimataktivisten Greta Thunbergs inlägg i debatten. Men minskat flygande och ökad efterfrågan för biobränsle bygger på beslut som fattats tidigare än så, enligt fyra företag som påverkas på olika sätt av klimatdebatten.