nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Branschföreningen Avfall Sverige välkomnar förslaget till insamling av avfall närmare bostäderna. FOTO: Shutterstock

Lättare att återvinna

Det ska bli enklare att ta miljöansvar för soporna, anser regeringen. Därför ska insamlingen av avfall ske närmare hus och hem i ett förslag som gått ut på remiss.

  • Annons 1

− Vi vet att fler sorterar sitt avfall när det blir lätt att göra rätt. Nu gör vi bostadsnära insamling till huvudregel. Då blir det också mer avfall som kan återvinnas, säger miljöminister Karolina Skog.

Det säger hon angående en promemoria som regeringen skickat på remiss. I den finns ett antal förslag på omorganisering av avfallshanteringen. Förutom fastighetsnärmare insamling, ska producentansvaret bli tydligare.

Läs mer: Svensk metod når genombrott inom textilåtervinning

Branschföreningen Avfall Sverige välkomnar förslaget till insamling av avfall närmare bostäderna.

– Insamling nära fastigheten är bevisligen en framgångsfaktor för öka återvinning. Det har också lagts fast i det nyligen antagna EU-direktivet, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

Från och med den 1 april 2025 ska hushållens returpapper och förpackningsavfall transporteras bort från alla bostadsfastigheter.

Läs mer: Mobil återvinning ökar insamling av farligt avfall

I regeringens förslag ingår även anmälningsplikt till Naturvårdsverket som också får möjlighet att ge sanktioner. Reglerna för förpackningars utformning ska också förtydligas vilket förhoppningsvis ska ge mindre avfall.

Förslagen skickades till berörda aktörer den 19 mars.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.