nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Lås in nyckelpersonerna

Ska ni komma igång med miljöarbetet? Ett bra tips är att låsa in organisationens nyckelpersoner under 48 timmar. Det ger både en gemensam grund och engagemang.

  • Annons 1

Thomas Bergmark, Bergmark Sustainability och tidigare hållbarhetschef på Ikea, tipsar om metoden Future Search med syfte att skapa en gemensam plattform för hållbarhetsarbetet. Det handlar om att ta tillvara på den kompetens som finns inom organisationen genom att låta nyckelpersoner diskutera aktiviteter och mål tillsammans under 48 timmar.

Med nyckelpersoner menar Thomas Bergmark koncernchef, chefer och identifierade inofficiella ledare samt specialister som kan bidra med sin kunskap. Det kan även vara externa nyckelpersoner som kunder, investerare och leverantörer.

– Kanske ska man också ta med motståndarna för att låta dem vara med i arbetet i början och få dem att inse sin del i helheten.

Metoden bidrar till att organisationen får en gemensam grund i arbetet, en strategisk bas.

– Samtidigt integreras hållbarhetsfrågan i affären då alla funktioner i organisationen är med i arbetet och lägger upp strategier för hur just de ska arbeta och bidra, säger Thomas Bergmark.

Han påpekar att ett sådant typ av möte också ökar engagemanget då alla fått vara med i diskussionen och därmed har ett kollektivt ansvar för att arbeta med hållbarhet.

– För att vara krass handlar affärsvärlden om ekonomi och affärsmässiga motiv. Ta även med ekonomichefen eller controllern tidigt i processen för att kunna se hållbarhetsarbetets lönsamhet, tipsar han.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer:

Låt oss satsa på en giftfri miljö

Sveriges kommuner och regioner behöver bättre förutsättningar för att jobba med miljökvalitsmålet Giftfri miljö. Nu har organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer skickat en gemensam skrivelse till miljö- och energidepartementet för att lyfta frågan.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hälften av alla företag brister i förebyggande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser visar att över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Nytt index mäter luftkvaliteten i europas städer

Vill du veta hur ren luften är där du bor? Nu lanserar Europeiska miljöbyrån ett index som bygger på 2 000 mätstationer runt om i Europa.
– Luftutsläppen är en osynlig mördare, sade EU-kommissionär Karmenu Vella i samband med att indexet släpptes.