nr-logo

Hållbarhet i praktiken

4 tips: Få fart på effektiviseringen

Sverige har mycket att lära av Tyskland och Schweiz när det gäller nätverk för energieffektivisering. Tydliga mål och uppföljningar ligger bakom framgångarna enligt Malin Aldenius studie.

Malin Aldenius, civilingenjörsstudent på avdelningen för miljö- och energisystem vid LTH.
 • Annons 1

När Malin Aldenius gjorde sitt examensarbete i ekosystemteknik vid Lunds tekniska högskola valde hon att fokusera på energieffektiviseringsnätverk i Tyskland och Schweiz. Även i Sverige finns det olika typer av nätverk där företag går samman för att minska energiförbrukningen men utvecklingen i Tyskland och Schweiz är mer mogen.

– I Schweiz startade det första nätverket 1987. Tyskland sneglade sedan på Schweiz och ville göra något liknande. Där finns nu över 50 företagsnätverk som fungerar väldigt bra, säger Malin Aldenius.

Ofta ensamt

Att gå med i ett energinätverk kan vara ett effektivt sätt att få fart på sitt arbete.

– Företagen sätter press på varandra. Den som jobbar med energi på ett företag är ofta ganska ensam och kan köra fast. När företag går ihop kan de inspirera varandra.

Vad kan vi i Sverige lära av Tyskland och Schweiz?
– Det är väldigt viktigt att få arbetet mer strukturerat. Om du går med så måste det ställas högre krav. Man behöver sätta tydliga energieffektiviseringsmål baserade på en energikartläggning och skriva ett sorts avtal för det fortsatta arbetet.

När Malin Aldenius har studerat svenska nätverk har hon sett att de ofta saknar tydliga mål och uppföljning. Därför stannar det ofta vid att företagen gör energikartläggningar men inte kommer vidare. Hon poängterar dock att stora energiintensiva industrier, såsom tidigare deltagare i Programmet för energieffektivisering, ofta har kommit längre än små och medelstora företag med mindre energiintensiva processer.

Skapar social press

Förutom att det sätts tydliga mål är det viktigt att de också följs upp och redovisas. Det blir en social press och syns utåt om du är den enda som inte uppfyller målen. En annan framgångsfaktor är att den som driver nätverket är välkänd och respekterad. På högsta nivå kan det vara en myndighet som driver på men på det regionala planet behöver det vara en välkänd aktör som samlar ihop företagen.

Malin Aldenius har definierat fyra faser som är viktiga för att ett energieffektiviseringsnätverk ska fungera på bästa sätt.

 1. Rekrytering. En regional värd som är respekterad i området rekryterar genom personliga möten med företagsledningar och energiansvariga.
 2. Tydliga mål. Både gemensamma mål och mål för varje företag sätts utifrån varje företags förutsättningar. Målen måste vara tydligt uttryckta i procent eller kWh. Vare sig de är specifika eller absoluta bör måluppfyllelsen utvärderas mot en väl övervägd referensram.
 3. Regelbundna nätverksmöten. Hålls med fördel var tredje till fjärde månad ute på de deltagande företagen och leds av en erfaren moderator. På mötet utbyts erfarenheter, man diskuterar hur arbetet går med att nå målen och en expert kan föreläsa i ett relevant ämne.
 4. Årlig uppföljning. Det är viktigt att resultatet rapporteras in i siffror för att kunna kontrollera hur arbetet har gått.

Kommentarer

1 reaktion till “4 tips: Få fart på effektiviseringen”

 1. hanslnn skriver:

  Det är inte lätt att vara civilingenjörsstudent och inte ha någon aning om hur illa allting fungerar i Sverige!

  Malin har dock fattat hur viktigt det är att det sätts tydliga mål och att de följs upp och redovisas! Det är det som VVS-branschen nu sett till i decennier att man aldrig gör! Man har satt andra mål och som följts upp konsekvent!

  Malin har inte förstått att de nätverk som finns
  har satt som sitt främsta mål att förhindra utvecklingen! Det största och mest ”betydelsefulla”, EMTF, är bara organiserat för att branschen skall kunna sälja så många dyra och onödiga prylar som möjligt! Föreningen har satt i system att verka för aktiv okunskap! Om du inte vet vad det är så kan du läsa på länken!

  http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20140819100638&kategori=50&sprak=1

  Hans Lönn civilingenjör

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

 • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.