nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Länsstyrelsernas krisarbete måste vässas

Länsstyrelsernas arbete med krisberedskap behöver förbättras på flera sätt, bland annat behöver många län öva mer på krishantering, enligt en granskning från Riksrevisionen.

Margareta Åberg, riksrevisor.
  • Annons 1

Länsstyrelserna har ansvar för att minska sårbarheten i samhället och ska bland annat kunna ta över det operativa ansvaret för den kommunala räddningstjänsten vid större händelser. De ska även verka för att olika aktörer i länet har en god krisberedskap vid händelser som exempelvis naturkatastrofer, epedimier eller störningar i teknisk infrastruktur.

Men det finns en hel del förbättringar att göra, enligt en granskning från Riksrevisionen. Alla länsstyrelser tar fram risk- och sårbarhetsanalyser, men granskningen visar att användningen ibland är begränsad. Analyserna ser också olika ut i olika län, vilket försvårar arbetet med att ta fram nationella riskbilder och övergripande bedömningar av samhällets krisberedskap. Dessutom finns det brister i kvaliteten när det gäller uppföljning av kommunernas krisberedskap.

– Arbetet med krisberedskapen behöver bli effektivare, bland annat bör länsstyrelserna genomföra krishanteringsövningar i större omfattning. Risken är annars att en kris blir värre än vad den hade behövt bli, säger riksrevisor Margareta Åberg.

Här kan du läsa mer

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.