nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Länsstyrelsernas krisarbete måste vässas

Länsstyrelsernas arbete med krisberedskap behöver förbättras på flera sätt, bland annat behöver många län öva mer på krishantering, enligt en granskning från Riksrevisionen.

Margareta Åberg, riksrevisor.
Margareta Åberg, riksrevisor.
  • Annons 1

Länsstyrelserna har ansvar för att minska sårbarheten i samhället och ska bland annat kunna ta över det operativa ansvaret för den kommunala räddningstjänsten vid större händelser. De ska även verka för att olika aktörer i länet har en god krisberedskap vid händelser som exempelvis naturkatastrofer, epedimier eller störningar i teknisk infrastruktur.

Men det finns en hel del förbättringar att göra, enligt en granskning från Riksrevisionen. Alla länsstyrelser tar fram risk- och sårbarhetsanalyser, men granskningen visar att användningen ibland är begränsad. Analyserna ser också olika ut i olika län, vilket försvårar arbetet med att ta fram nationella riskbilder och övergripande bedömningar av samhällets krisberedskap. Dessutom finns det brister i kvaliteten när det gäller uppföljning av kommunernas krisberedskap.

– Arbetet med krisberedskapen behöver bli effektivare, bland annat bör länsstyrelserna genomföra krishanteringsövningar i större omfattning. Risken är annars att en kris blir värre än vad den hade behövt bli, säger riksrevisor Margareta Åberg.

Här kan du läsa mer

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.