nr-logo

Tidningen för miljöproffs

”Lagstifta om e-fakturor i offentlig sektor”

Offentlig sektor tar varje år emot cirka två miljoner pappersfakturor. Om de ersätts av e-fakturor skulle det ha en stor positiv effekt på miljön. Det skriver Carola Lissel, vd på Visma Software, i ett debattinlägg och kräver att myndigheter slutar ta emot pappersfakturor från januari 2018.

Carola Lissel, vd Visma Software
Carola Lissel, vd Visma Software
  • Annons 1

Digitaliseringen lyfts ofta fram som ett effektivt sätt att spara tid och pengar. Ett minst lika viktigt motiv till att arbeta mer digitalt är att det ger stora miljövinster.

Offentlig sektor tar varje år emot cirka två miljoner pappersfakturor. Om de ersätts av e-fakturor skulle det ha en stor positiv effekt på miljön. Riksdagen bör snarast besluta om att de myndigheter som är redo att ta emot e-fakturor slutar ta emot pappersfakturor från januari 2018. Motsvarande system finns sedan länge i Danmark och Norge.

Mindre miljöpåverkan

Fakturahantering i offentlig sektor skulle helt kunna automatiseras redan i dag. E-fakturor hamnar direkt i mottagarens ekonomi- eller affärssystem, till skillnad från pappersfakturor via post och pdf:er i mejl. Nya regler skulle spara papper och ta bort tidskrävande, manuella, processer som scanning, kuvertering, frankering och postgång och har därmed mindre miljöpåverkan.

Enligt statistik från Nätverket för elektroniska affärer och statliga Ekonomistyrningsverket, ESV, har de två miljoner fakturor som offentlig sektor tar emot varje år lika stor negativ miljöpåverkan som att köra 7,5 varv runt jorden i bil. För att klimatkompensera för det skulle 500 000 träd behöva planteras.

När det gäller e-fakturor ligger Sverige långt efter våra nordiska grannar. Danmark införde ett lagkrav 2005 och Norge 2012.

Fungerande rutiner

År 2015 tog ESV på uppdrag av regeringen fram en rapport som rekommenderade att ett lagkrav införs i november 2018. ESV kom även fram till att delar av offentlig sektor kan gå över till att enbart ta emot e-fakturor redan från januari 2018. Det framgår också att samtliga statliga myndigheter, samt merparten av kommuner och landsting, faktiskt redan har fungerande rutiner för e-fakturering.

Därför bör riksdagen besluta att myndigheterna själva ska få välja om de enbart ska ta emot e-fakturor. Ju snabbare en sådan regel införs, desto bättre för miljön. Om de fattar ett beslut de närmsta månaderna bör ett införande redan i januari 2018 fortfarande vara möjligt.

 Det här har redan tagit för lång tid och så länge ett lagkrav på e-faktura till offentlig sektor inte är på plats får miljön lida. De tekniska förutsättningarna för ett införande är redan här och våra grannländer har sedan länge ett fungerande system. Nu är det dags för riksdagen att agera.

Carola Lissel, vd Visma Software

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.