nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Pixabay

Laddat för elfordon

Större antal laddfordon, bredare modellutbud och en fungerande laddinfrastruktur. Trots det kvarstår flera utmaningar för att elbilarna ska slå igenom i Sverige.

  • Annons 1

Energimyndigheten har genomfört en enkätundersökning för att se inställningen till, och kunskaper om, laddfordon. Förra undersökningen genomfördes 2013 och mycket har hänt på två år gällande infrastruktur och fler modeller och antal elfordon. Dock visar det sig att kunskapsnivån fortfarande är låg. Knappt 15 procent av de tillfrågade anser sig ha goda kunskaper om laddfordon. Personer med hög kunskap upplever i mindre grad laddinfrastrukturen som ett hinder och överväger i högre utsträckning att skaffa ett laddfordon nästa gång det är dags att byta bil.

Knappt en av sju har kört ett laddfordon. Av personer med hög kunskap är det fler än var tredje. Ungefär en fjärdedel av de som har kört ett laddfordon har haft tillgång till laddfordon i tjänsten.

Enkätundersökningen visar att inställningen till laddfordon är positiv oavsett kunskapsnivå. Laddfordon anses av en övervägande andel ha de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att komma att utgöra en betydande del av Sveriges vägtransportsystem.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.