nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Vindkraft till havs
FOTO: Flickr

Kritik mot bidrag till vindkraft till havs

Regeringens förslag om att stödja havsbaserad vindkraft får kritik från flera tunga remissinstanser, bland annat Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet.

  • Annons 1

Så länge regeringen inte kan redogöra för skälet till att vindkraften ska få bidrag är det inte motiverat. Det påpekar flera tunga remissinstanser i sina yttranden till energiminister Ibrahim Baylan (S), skriver nyhetssajten Altinget.

Remissinstanserna har yttrat sig om en rapport från Energimyndigheten, som beskriver hur ett stödsystem för havsbaserad vindkraft skulle se ut. Bland annat Konjunkturinstitutet saknar i rapporten motiv för att införa ett nytt stöd för vindkraft till havs och undrar vilket problem det skulle lösa. Även energijätten Eon önskar en bättre beskrivning av behovet.

Energimarknadsinspektionen skriver i sitt yttrande att det är flera frågor som måste utredas bättre, för att det ska gå att avgöra om det föreslagna stödsystemet skulle vara samhällsekonomiskt försvarbart.

Konkurrensverket anser att det behövs en upprensning av stödfloran på miljö- och energiområdet. Branschorganisationen Svensk Energi föreslår att frågan hanteras i den parlamentariska Energikommissionen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Vill förlänga elcertifikatsystemet

Energimyndigheten har presenterat ett förslag på hur elcertifikatsystemet ska utformas efter 2020. Bland annat föreslår de en förlängning av systemet till 2045 och att kvoten höjs från 2022.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Frivilligorganisationer stämmer norska staten för oljeborrning

Norska staten stäms för oljeborrning i Barents hav i Arktis. Det innebär att en norsk grundlagsparagraf som säger att myndigheter ska värna om natur och miljö nu prövas i rätten för första gången.