nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Regeringen vill skapa bättre villkor havsbaserad vindkraft.
Regeringen vill skapa bättre villkor havsbaserad vindkraft. FOTO: Flickr

Kritik mot bidrag till vindkraft till havs

Regeringens förslag om att stödja havsbaserad vindkraft får kritik från flera tunga remissinstanser, bland annat Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet.

  • Annons 1

Så länge regeringen inte kan redogöra för skälet till att vindkraften ska få bidrag är det inte motiverat. Det påpekar flera tunga remissinstanser i sina yttranden till energiminister Ibrahim Baylan (S), skriver nyhetssajten Altinget.

Remissinstanserna har yttrat sig om en rapport från Energimyndigheten, som beskriver hur ett stödsystem för havsbaserad vindkraft skulle se ut. Bland annat Konjunkturinstitutet saknar i rapporten motiv för att införa ett nytt stöd för vindkraft till havs och undrar vilket problem det skulle lösa. Även energijätten Eon önskar en bättre beskrivning av behovet.

Energimarknadsinspektionen skriver i sitt yttrande att det är flera frågor som måste utredas bättre, för att det ska gå att avgöra om det föreslagna stödsystemet skulle vara samhällsekonomiskt försvarbart.

Konkurrensverket anser att det behövs en upprensning av stödfloran på miljö- och energiområdet. Branschorganisationen Svensk Energi föreslår att frågan hanteras i den parlamentariska Energikommissionen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.