nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Krav på nollenergihus i EU 2019

  • Annons 1

Senast 2019 ska byggnader som uppförs i EU producera lika mycket energi som de förbrukar, bland annat genom solpaneler eller värmepumpar. Det är kärnan i det förslagspaket som Europaparlamentets industriutskott nu har röstat igenom. Förslagen ska ingå i EU-direktivet om energisnålt byggande, ”Energy performance on buildings”, från 2002. I maj hålls en första omröstning i Europaparlamentet och därefter i Europeiska rådet.

Världsnaturfonden tycker att datumet ligger för långt fram i tiden och att politikerna har missat den stora ekonomiska potential som finns i energisnålt byggande. De hänvisar till EUs stimulanspaket, där investeringar i energieffektivt byggande lyfts fram som en stor möjlighet som kan skapa nya jobb.

I förslagspaketet ingick även att EU ska besluta om ekonomiska styrmedel för att uppmuntra energisnålt byggande, liksom medlemsstaterna på nationell nivå, att medlemsstaterna ska sätta upp nationella mål för redan uppförda byggnader och att byggnaders energieffektivitet ska förbättras vid större renoveringar så att de möter minimikraven.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4