nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Krav på motorcyklars avgasrening skärps

  • Annons 1

Regeringen beslutade idag om ändringar i förordningen om motorfordons avgasrening. Ändringarna innebär att Sverige inför EU:s skärpta avgaskrav för nya motorcyklar. Avgaskraven skärps i två steg. Det första steget innebär att de flesta nya motorcyklar måste uppfylla skärpta gränsvärden från och med den första juli 2004. De nya gränsvärdena innebär bland annat att utsläppen av kolväten kommer att minska med 60 procent. För trial- och enduromotorcyklar kommer avgaskraven att skärpas först från och med den första juli 2005. Det andra steget innebär att gränsvärdena för avgaser från motorcyklar skärps ytterligare från och med den första januari 2007. Bland annat kommer utsläppen av kolväten att minska med ytterligare 60-70 procent. Utsläppen av kväveoxider kommer mer än att halveras.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.