nr-logo

Tidningen för miljöproffs

– För att vi ska kunna fiska och äta torsk även i framtiden krävs en kraftig minskning av fisket – framför allt i västra Östersjön – annars riskerar hela beståndet att slås ut, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).
– För att vi ska kunna fiska och äta torsk även i framtiden krävs en kraftig minskning av fisket – framför allt i västra Östersjön – annars riskerar hela beståndet att slås ut, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Kraftig begränsning av torskfisket i Östersjön

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Beslutet innebär kraftigt minskade kvoter.

  • Annons 1

Vid ministerrådsmötet den 10 oktober fattade EU:s jordbruks- och fiskeministrar ett enhälligt beslut om kvoter för fisket i Östersjön nästa år. I diskussionen har ministrarna utgått från Internationella havsforskningsrådets, ICES, rekommendationer och EU-kommissionens förslag.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) anser att det är ett oerhört viktigt och välkommet beslut.

– För att vi ska kunna fiska och äta torsk även i framtiden krävs en kraftig minskning av fisket – framför allt i västra Östersjön – annars riskerar hela beståndet att slås ut. Sverige ville gå längre men det här är en minskning med mer än hälften, så jag tycker att det är en bra kompromiss, säger han.

Fiskestopp under leken

Ytterligare skyddsåtgärder för det västra torskbeståndet är ett stopp för yrkesfiske under torskens lekperiod från 1 februari till 31 mars. Det beståndet ska även skyddas genom en begränsning för fritidsfiskare. De ska få ta upp högst fem torskar per person och dag och under lekperioden till tre torskar.

– Beslutet är en följd av det kritiska tillståndet för det västra torskbeståndet och att fritidsfisket, när yrkesfiskets kvoter minskat, svarar för en förhållandevis stor andel av den totala fångsten säger Håkan Carlstrand, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Andra arter som omfattas av EU:s fiskekvoter är sill, skarpsill, lax och rödspätta. Möjligheterna att fiska skarpsill, vanlig sill och rödspätta utökas nästa år. Laxfisket i centrala Östersjön förblir oförändrat, medan det minskas med 20 procent i Finska viken, jämfört med i år.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.